De milieu-economische indicatoren zijn niet verbeterd in 2013. Zo is de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 2012 praktisch gelijk gebleven. In de industrie en bij elektriciteitsbedrijven daalden de emissies, maar in de landbouw, de dienstverlening en bij huishoudens steeg de uitstoot. De emissie-intensiteit, de uitstoot van broeikasgassen gedeeld door het bruto binnenlands product (bbp), is hierdoor voor het tweede achtereenvolgende jaar gestegen. Ook de uitstoot van verzurende stoffen nam in 2013 voor het eerst in jaren toe. Zowel het energieverbruik als het verbruik van leidingwater voor economische activiteiten bleef min of meer stabiel. 

De inkomsten uit milieubelastingen stegen met 1,7 procent in 2013 . Dit kwam vooral door de introductie van de zogenaamde ‘opslag duurzame energie’ als onderdeel van de energiebelasting. De werkgelegenheid in de duurzame energiesector steeg fors, terwijl de werkgelegenheid voor Nederland als geheel afnam. Met name activiteiten voor wind op zee, installatiewerkzaamheden van zonnepanelen en werk ten behoeve van elektrisch transport leveren steeds meer banen op.

Veranderingen in milieu- en economische indicatoren, 2012-2013

eranderingen in milieu- en economische indicatoren, 2012-2013

Meer over deze en andere milieu-economische indicatoren leest u in de publicatie: Environmental accounts of the Netherlands 2013