Bijdrage Amnesty International voor het ronde tafelgesprek over MVO

Bijdrage Adri Kemps, directeur Amnesty International, voor het ronde tafelgesprek over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de vaste kamercommissie Economische Zaken d.d. 7 juni 2001. Geachte kamerleden, Amnesty International constateert met waardering en instemming dat bij zowel het bedrijfsleven als de overheid de belangstelling voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) de laatste jaren is toegenomen. Sommige bedrijven hebben hieraan konkreet vorm gegeven door hun beleidsvisies en bedrijfsrichtlijnen ten aanzien van mensenrechten te expliciteren en sommigen rapporteren daarover. Het is juist dat de Tweede Kamer haar verantwoordelijkheid in deze neemt om kaders aan te geven voor de regeringsopstelling richting bedrijfsleven inzake MVO. ... lees meer

Consumentenbond: Meer informatie over product

(Gepubliceerd in het AD van 8 juni 2001). Consumenten moeten kunnen nagaan hoe producten worden gemaakt. Ze zijn dan beter in staat te kiezen voor artikelen die zijn geproduceerd met respect voor het milieu en de mensenrechten. Dat heeft de Consumentenbond gisteren bepleit in een gesprek met Tweede-Kamerleden. Volgens de bond dienen consumenten voldoende informatie te krijgen om verantwoord te kunnen kiezen. Behalve de ingrediënten van een levensmiddel, zou ook de productiewijze ervan openbaar moeten zijn. Kopers moeten naar de rechter of een ombudsman kunnen stappen om openheid te eisen over hoe en waar het product is gemaakt. ... lees meer

Mentos is duurzaam, maar wie weet dat?

(Gepubliceerd in het Algemeen Dagblad van 9 juni 2001 door Angela Beckers) De consument die een pepermuntje in zijn mond stopt, heeft de rol snoep niet gekocht omdat het zo’n duurzaam geproduceerd product is. De consument wil een frisse smaak en geen verhaal over wat voor bijdrage het heeft geleverd aan mens en planeet. Een bedrijf als Van Melle – fabrikant van snoepwaren – houdt zich bezig met duurzaam ondernemen en worstelt met de vraag hoe je dat duidelijk maakt aan de markt. En samen met deze fabrikant nog 12 andere ondernemingen, in onder meer de bouw-, afvalverwerking- en voedingsmiddelenindustrie, die verzameld zijn in het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (Nido). ... lees meer

Ethisch ondernemen stuit op de NMa

(Gepubliceeerd in het Financieele Dagblad van 8 juni 2001) Maatschappelijk verantwoord ondernemen dwingt tot bezinning op de rol van de NMa. Kunnen afspraken over de kwaliteit van producten botsen met het mededingingsbeleid? ... lees meer

Investors keep a closer eye on social and environmental indicators

New research suggests that company performance on social and environmental issues is holding greater sway on the decisions of investor analysts, although institutional investors still need some persuading. A report commissioned by the company-led group, Business in the Environment, shows that a third of analysts judge environmental factors to be -quite or very important’ when evaluating companies – a sizeable increase from 1994 when only a fifth claimed the same. ... lees meer

Kamer spreekt met bedrijven over maatschappelijk ondernemen

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 5 juni 2001). Tweede-Kamerleden schuiven donderdag aan voor een zogenaamd rondetafelgesprek met bedrijven en niet-gouvernementele organisaties over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gesprek heeft plaats in de vaste kamercommissie voor Economische Zaken. Uitgenodigd zijn grote bedrijven als Shell en de Rabobank en organisaties als Amnesty International en de Consumentenbond. De Kamer is nog steeds zoekende naar de rol die de overheid moet spelen bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen. PvdA en Groen Links willen het bedrijfsleven bij wet verplichten te rapporteren over hun activiteiten op dit gebied. De rest van de Kamer voelt daar niets of weinig voor. Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken overweegt wel de verlening van exportkredietverzekeringen aan bedrijven afhankelijk te maken van hun ethisch ondernemingsgedrag. Daar voelt het bedrijfsleven weer niets voor, maar de staatssecretaris baseert zich op een verzoek van de Kamer, neergelegd in een motie van de PvdA’er Koenders. Gesprekstof in overvloed derhalve. ... lees meer

In Nederland heeft Esso van activisten niets te vrezen

De milieubeweging in Nederland zal niet oproepen tot een boycot van oliemaatschappij Esso. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben milieucoalities de consument wel opgeroepen de pompen van Esso (in de VS: ExxonMobil) te mijden. Dit omdat de oliegigant zich openlijk heeft uitgesproken tegen het nut van een klimaatverdrag (Kyoto-protocol). ... lees meer