De Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, organiseert op woensdag 11 maart in het bezette Maagdenhuis de wereldpremière van de nieuwe documentaire ‘One Single Planet’. Marianne Thieme maakte deze film over rendenmentsdenken, de grote duurzaamheidsproblemen die onze planeet bedreigen en de mogelijke oplossingen om de aarde leefbaar te houden voor komende generaties. Voor dit vierluik sprak Marianne Thieme met toonaangevende wetenschappers, beleidsmakers en denkers over de metafoor van astronaut Wubbo Ockels, die de aarde vergeleek met een uit koers geraakt ruimteschip met 7 miljard opvarenden.

Aan de hand van het wereldvoedselprobleem, de wereldwatercrisis, zoönosen en het biodiversiteitsprobleem, denken wetenschappers mee over de oorzaken en mogelijke oplossingen voor de uit rendementsdenken geboren systeemcrisis die de wereld in zijn greep houdt.

Marianne Thieme: “We zien in ons onderwijs, onze voedselvoorziening, het openbaarbestuur en de gezondheidszorg dat het rendemnetsdenken, gericht op korte-termijn-economische-belangen heeft geleid tot een zeer eenzijdige logica, waarin alles van waarde in geld vertaald wordt. Traditionele politici beperken zich tot een zeer eenzijdig mensbeeld, zonder toe te komen aan een wereldbeeld waarin plaats is voor mededogen en duurzaamheid. Ik vind dat er eindelijk in breder perspectief over oplossingen gedacht moet worden en hoop dat deze documentaire daartoe een aanzet kan geven. Ik ben zeer vereerd dat we deze documentaire in première kunnen laten gaan in het bezette Maagdenhuis, een hoopvol signaal van een jonge generatie die niet langer lijdzaam toeziet terwijl de afbraak voortschrijdt ”.

Marianne Thieme maakte in 2007 de eerste Nederlandse klimaatfilm Meat the Truth, inmiddels uitgebracht in 17 talen, waarvan de bevindingen door steeds meer wetenschappers, opinieleiders en adviesorganen gedeeld worden, zoals recent nog door onder meer de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de US Dietary Guidelines 2015.

De tweede documentaire Sea the Truth (2010), over de alarmerende situatie van onze oceanen, werd eveneens wereldwijd vertoond en in een groot aantal talen ondertiteld.

In de documentaire One Single Planet, die in een Nederlandse en in een internationale (Engelse) versie uitkomt, komen opinieleiders en wetenschappers aan het woord, zoals Vandana Shiva, Prof. Arjan Hoekstra, VN voedselrapporteur Dr. Hilal Elver, Prof. Hans Zaaijer en Prof. Jan Willem Erisman.

De première vindt plaats op woensdag 11 maart vanaf 19:00 uur in het bezette Maagdenhuis , Spui 21 in Amsterdam. Na afloop zal er gelegenheid zijn voor een nagesprek. De documentaire zal dit weekend op 10 plaatsen in Nederland regionaal in première gaan.