Een circulaire economie gaat uit van een systeem waarin producten zodanig worden ontworpen, dat ze gemakkelijk te demonteren, hergebruiken of te recyclen zijn. Net als de kringlopen in de natuur, wordt in een circulaire economie alles weer teruggebracht in het systeem en kan groei van de economie worden gefaciliteerd, terwijl de impact op de aarde wordt geminimaliseerd.

Kennisdeling

The Circle Economy brengt bedrijven, kennisinstituten en duurzame initiatieven samen en stimuleert kennisdeling om versnelling naar een circulaire economie mogelijk te maken. Royal HaskoningDHV gelooft in de mogelijkheden van de circulaire economie en brengt haar kennis en praktijkervaring op het gebied van ketens, grondstoffen en circulaire businessmodellen in. Ook zal het andere partners van The Circle Economy ondersteunen in het oneindig hergebruik van materialen.

Royal HaskoningDHV heeft al in de praktijk bewezen dat een circulaire economie mogelijk is. Projecten als Take Back Chemicals (TABACHEM) en Park4all laten zien dat dit nieuwe businessmodel werkt. Bertrand van Ee, voorzitter Raad van Bestuur: “We moeten zuinig omgaan met onze grondstoffen. Dat vraagt om radicaal andere denkwijzen zoals de circulaire economie. Samen met andere partijen en The Circle Economy kunnen we doorbraken forceren naar een duurzame toekomst.”

The Circle Economy biedt een actiegericht platform om de transitie naar een circulair product, business model en/of verdienmodel te versnellen. Elk van de deelnemers draagt circulaire projecten aan die in samenwerking met andere partners van The Circle Economy worden uitgevoerd. De aangesloten dienstverleners leveren kennis en de ‘doe-kracht’ en ondersteunen met het bespoedigen van circulaire projecten door verbindingen te leggen binnen het aangesloten netwerk van koplopers (multinationals en midden- en kleinbedrijf).

Initiatiefnemer van The Circle Economy Robert-Jan van Ogtrop: “Wij zijn erg enthousiast dat Royal HaskoningDHV is toegetreden tot The Circle Economy co√∂peratie. Hun kennis en praktijkervaring met duurzame innovaties in de industrie en in de gebouwde omgeving hebben veel toegevoegde waarde. Bovendien brengt Royal HaskoningDHV een mooie case in vanuit waterzuiveringstechnologie”.