OCI Nitrogen kwam met het project ‘COOL! Emissie naar nul, productie omhoog’ als winnaar uit de bus. Het bedrijf heeft een nieuw waterkoelingssysteem geïntroduceerd dat leidt tot een reductie van stofemissie van 174 ton naar 0. De jury oordeelde dat het project niet alleen een grote milieuwinst oplevert, maar dat het tevens een voorbeeld is van ondernemersvisie, doorzettingsvermogen en verantwoord ondernemen. Ook het algemene publiek wees via een online stemming de kunstmestfabrikant als winnaar aan.

Het project is het gevolg van de gewenste uitbreiding van de kunstmestproductie van OCI Nitrogen. De hiervoor benodigde nieuwe milieuvergunning eiste namelijk een emissiereductie van 174 ton naar 10 ton per jaar, iets wat met traditionele luchtkoeling niet haalbaar is. OCI Nitrogen paste hiervoor een – voor de kunstmestindustrie unieke – techniek toe: indirecte koeling met water. De risicovolle investering leverde op drie fronten een positief resultaat op: 0 stofemissie, een aanzienlijke energiebesparing, en een toename van de productie.

Spannend jongensboek
“Cool! leest als een spannend jongensboek”, stelt het juryrapport. “Het topmanagement geeft vertrouwen aan de medewerkers die geloven in het oplossen van een ogenschijnlijk onoplosbaar probleem. Gemotiveerd en met veel ondernemerschap wordt het probleem aangepakt. Een bumpy ride, maar met een resultaat om trots op te zijn. Een resultaat dat bovendien de vooraf geformuleerde doelstellingen overstijgt.”

Volgens de jury speelde de overheid een belangrijke rol bij dit milieuproject. “Door in de onderhandelingen meer tijd te geven komt er uiteindelijk een betere oplossing. De technische oplossing is specifiek, maar de procedureaanpak is een voorbeeld voor de hele chemische sector.”

De 2 andere genomineerden waren Dow Benelux met het project ‘Procesveiligheid: alleen genoegen nemen met 0 incidenten’ en de Ondernemingsraad van DSM Fibre Intermediates met het project ‘Duurzame inzetbaarheid van eigen én firmamedewerkers naar een hoger plan.’