Cees ‟t Hart, CEO Royal FrieslandCampina: “Als zuivelonderneming met bijna 20.000 leden-melkveehouders streven we naar lange termijn continuïteit en laten we ons niet leiden door kortetermijndenken. Duurzaamheid is daarom een integraal onderdeel van onze groeistrategie route2020. Niet alleen omdat steeds vaker consumenten, klanten en de samenleving daarom vragen, maar ook omdat wij onze verantwoordelijkheid richting diverse stakeholders serieus nemen, de continuïteit van onze eigen organisatie willen borgen en ons verdienmodel weerbaar willen maken tegen toekomstige duurzaamheidsuitdagingen.”
54 vrachtwagens minder suiker
Sinds 2009 werkt FrieslandCampina actief aan het verlagen van het suikergehalte in haar producten. Minder suiker is belangrijk vanwege de groeiende groep kinderen en volwassenen met overgewicht. In Maleisië loopt een programma voor de reductie van 2.700 ton, circa 54 vrachtwagens, suiker in producten. Daarnaast werd in halfzachte kaas de hoeveelheid zout met 5% verminderd.
Energie-efficiëntie verbeterd met 4%
Met 25 productielocaties in Nederland en 14.000 leden-melkveebedrijven heeft FrieslandCampina een substantieel effect op het energiegebruik en de CO2-uitstoot in Nederland. Daarom heeft FrieslandCampina zich gecommitteerd aan klimaatneutrale groei. In 2012 verbeterde wereldwijd de energie-efficiëntie in de productievestigingen met 4% ten opzichte van 2011 en is 40% van de gebruikte elektriciteit voor productievestigingen geleverd door de leden-melkveebedrijven. Daarnaast heeft FrieslandCampina in 2012 wederom belangrijke stappen gezet op het duurzaam inkopen van grondstoffen, zoals RTRS-soja, RSPO-palmolie, Utz-gecertificeerde cacao, en zal het vanaf 2013 alleen nog duurzame (FSC) omverpakkingen voor de West-Europese markt inkopen.
Voor meer informatie:
FrieslandCampina
Corporate Communication
Jan-Willem ter Avest
t + 31 (0) 33 713 3885
avest@frieslandcampina.com
www.frieslandcampina.com
2
Dairy Development Programme
Met het Dairy Development Programme (DDP) levert FrieslandCampina een bijdrage aan de rurale ontwikkeling en lokale verse melkproductie van Vietnam, Maleisië, Indonesië, Thailand en Nigeria. FrieslandCampina gelooft in het stap voor stap ontwikkelen van melkveebedrijven waarmee kwaliteitsborging van de melk, de productiviteit van de farms en de gezinsinkomens van kleine boeren in deze sector kan worden verhoogd. Dat vraagt een nauwe samenwerking met lokale melkveehouders, overheden en kennisinstellingen. Op deze wijze draagt het DDPal voor 19% bij aan de lokale productie van verse melk in Vietnam.
Start duurzaamheidsprogramma leden-melkveebedrijven
Via het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet voor de melkveehouderij van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina in Nederlands, Duitsland en België dat in januari 2012 van start is gegaan, ondersteunt FrieslandCampina haar leden-melkveehouders. De activiteiten richten zich op dierenwelzijn en diergezondheid, biodiversiteit en mineralenbeheer, energie en klimaat en behoud van de weidegang in Nederland. Zo deden 1.000 leden-melkveehouders mee aan een energiescan en werden er 80 workshops gehouden op het gebied van onder meer duurzame energie en diergezondheid (terugdringen antibioticagebruik).
Uitdagingen en ambities
FrieslandCampina wil een relevante bijdrage leveren aan drie relevante en mondiale thema‟s: nutriëntenzekerheid in de wereld, het tegengaan van de vergrijzing van de boeren wereldwijd door jonge boeren toekomstperspectief te geven en de verduurzaming van de eigen zuivelketen “van gras tot glas‟. Dat is in de missie (corporate purpose) van FrieslandCampina vastgelegd. FrieslandCampina werkt verder aan een concrete vertaalslag van haar MVO-strategie naar de lokale situatie, zodat MVO voor collega‟s in Europa, Afrika en Azië nog tastbaarder wordt. Ook moet MVO een vast onderdeel worden van alle dagelijkse bedrijfsprocessen. Dit wordt bereikt door alle medewerkers en leden-melkveehouders nauw te betrekken bij het thema duurzaamheid. Zo is in Nederland al de eerste aanzet gegeven tot het opzetten van Green Teams per productievestiging.