FNLI-voorzitter Bas van den Berg overhandigde de intentieverklaring vandaag in Madurodam, Den Haag aan Tweede Kamerleden Stientje van Veldhoven (D66), Jaco Geurts (CDA) en Sjoera Dikkers (PvdA).

“Steeds meer levensmiddelenproducenten gaan over tot de verankering van verduurzaming in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Maar we zijn nooit klaar: verduurzaming van productieketens is een continu proces. Samenwerking tussen bedrijven, ketenpartners, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties is daarbij essentieel”, aldus FNLI-voorzitter Bas van den Berg. Tijdens de bijeenkomst in Madurodam gingen levensmiddelenfabrikanten in korte speeddates een open gesprek over verduurzaming aan met belanghebbenden uit politiek, maatschappij en bedrijfsleven.

‘Verduurzaming In De Versnelling’
De levensmiddelenindustrie werkt al jaren actief aan de verduurzaming van productieprocessen en ketens. De FNLI en haar achterban streven naar een Europese koppositie in 2015. Om deze doelstelling te bereiken is het van essentieel belang dat de levensmiddelenindustrie verduurzaming steeds verder verankert in haar dagelijkse bedrijfsvoering, en dat ook laat zien aan de buitenwereld. Om dit proces te stimuleren en te versnellen, riep de FNLI het initiatief ‘In de Versnelling’ in het leven.

De bedrijven die de intentieverklaring hebben ondertekend vindt u [url]http://www.fnli.nl/werkgebieden/duurzaamheid/versnelling.html][link]hier.[/url]