Kritiek Schone Kleren Campagne op gedragscodes Nike en Adidas

Zoals bekend hebben Adidas en Nike geleerd dat ze de kritiek van campagnes voor moeten zijn. Beiden hebben daarom een eigen gedragscode. De schone kleren campagne heeft echter veel aan te merken op deze codes, hun naleving en de controle hierop. Ook al beweren Adidas en Nike dat er niks aan de hand is. Dagelijks bereikt de campagne berichten van -incidenten’. Naar aanleiding daarvan zijn er standaard protestbrieven opgesteld die naar de kledingproducenten gestuurd kunnen worden. ... lees meer

80% van de Nederlandse consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven getuigen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

80% van de Nederlandse consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven getuigen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een zelfde aantal is van mening dat bedrijven, naast de overheid, een grotere rol moeten spelen in de samenleving. Een meerderheid is ook bereid om meer te betalen voor sociaal- en milieuvriendelijke producten of diensten. Dit zijn enkele conclusies uit het eerste Europese onderzoek naar maatschappelijk verantwoord ondernemen dat vandaag in Brussel werd gepresenteerd. Nederland staat hiermee op een tweede plaats in Europa. ... lees meer

Winning with Integrity – Business Impact Taskforce Report Launched

The Business Impact Taskforce Report on measuring and reporting on impact on society was launched on November 6th. The report makes recommendations for the key indicators that all businesses should use for managing issues around corporate social responsibility. The report was launched with a message by BITC Chairman and Sainsbury Chief Executive Sir Peter Davis and taskforce Chairman Bill Cockburn. ... lees meer

Baanzoekers vinden het belangrijk dat de toekomstige werkgever op een maatschappelijk verantwoorde manier produceert en handelt

Door middel van een onderzoek wilde People First Network, in samenwerking met Elsevier Opleidingen, achterhalen of het maatschappelijk verantwoord ondernemen van organisaties invloed heeft op de binding van medewerkers en op de organisatiekeuze van werkzoekenden. De verwachting is dat hooggekwalificeerde arbeidskrachten waar veel vraag naar is en die derhalve schaars zijn, het maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds vaker laten meewegen in de keuze van een werkgever. Ook zou maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen leiden tot meer binding van medewerkers met collega’s en met de organisatie, waardoor zij minder snel de organisatie verlaten. Als de organisatie bijvoorbeeld werknemers laat participeren in charitatieve projecten worden deze werknemers gemotiveerd, wordt de identificatie van de werknemers met het bedrijf versterkt en kan ook de cohesie binnen de groep van werknemers worden versterkt. ... lees meer

Sociale en ethische verantwoording van bedrijfsleven neemt grote vlucht

Sociale en ethische verantwoording zal binnen vijf jaar een algemeen geaccepteerd fenomeen zijn in Nederland. Onderzoek onder de 2500 grootste ondernemingen in Nederland, uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers en Universiteit Nyenrode, wijst uit dat 65 procent van de geënqueteerden het (zeer) eens is met deze stelling. Het onderzoek richtte zich op de wijze waarop het Nederlandse bedrijfsleven invulling geeft aan initiatieven die gericht zijn op het inzichtelijk en bespreekbaar maken van ethische vraagstukken en de wijze waarop de onderneming daarmee omgaat. ... lees meer

EPA Study Highlights Financial Link to Environmental Performance

Report encourages overcoming the barriers to integrating the value of environmental strategies into financial analyses. Social investors and environmental advocates have long argued that sound environmental performance is part of responsible business practice and can add to a company’s profitability. A recent report from the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) confirms this positive relationship, and could help the concept gain wider acceptance in the business and financial community. ... lees meer