Eerste resultaten NIDO-programma -Van financieel naar duurzaam rendement” met 21 bedrijven

NIDO, Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling, maakt de eerste resultaten bekend van het programma -Van Financieel naar Duurzaam Rendement’, waarin 21 bedrijven aan de slag zijn met duurzaam ondernemen. Het is de eerste keer dat in Nederland zo’n grootschalig gezamenlijk initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen binnen het bedrijfsleven wordt genomen. De inzet is om de hierbij opgedane ervaringen in brede kring te verspreiden. Het programma loopt van januari 2001 tot en met december 2002. NIDO-programma loopt Het NIDO-programma -Van Financieel naar Duurzaam Rendement’ staat onder leiding van prof. dr. Jacqueline Cramer. Doel van dit programma is om initiatieven van bedrijven te ondersteunen die een goed financieel rendement willen combineren met prestaties op milieu- en sociaal gebied. Binnen dit NIDO-programma werken 21 bedrijven gezamenlijk aan de concretisering van duurzaam ondernemen in nauwe samenspraak met overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. De deelnemende bedrijven zijn zeer divers qua grootte en type bedrijf. Vertegenwoordigd zijn bijvoorbeeld bedrijven uit de sectoren chemie, informatietechnologie, bouw, papierindustrie, bankwezen, catering en dierentuinen. Onder de deelnemers zijn koffiebranderij Peeze, Ouwehands Dierenpark, Interface (Heuga), DSM, Rabobank, Stora Enso Berghuizer Papierfabriek, KLM, Ordina, Ytong en Afval- en Milieuconcern AVR. ... lees meer

Europese Commissie wil toerisme concurrerender en duurzamer maken

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 15 november 2001). De Europese Commissie gaat initiatieven ontwikkelen om het toerisme zowel meer concurrerend als duurzaam te maken. Er moet coördinatie van beleid komen door alle partijen die met deze belangrijke bedrijfstak zijn verbonden. De sector moet zich onder meer voorbereiden op de komst van meer ouderen en meer gehandicapten en er wordt een toenemende belangstelling verwacht voor de culturele schatten van Europa. Tegelijkertijd moeten er maatregelen worden genomen op gebieden als transport en milieu. ... lees meer

Speech Herfkens over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Speech Minister Herfkens 15 november 2001 op congres over “MVO: het belang voor Ontwikkelingslanden”. Het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een snel rijzende ster. Het ligt goed in de markt. Kijk alleen maar naar de grote opkomst vandaag en naar de sprekerslijst. Maar die rijzende ster zal even snel verbleken als het blijft steken in ‘window dressing’, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. In PR en beloften voor de buhne. We hebben het vandaag over verantwoord ondernemen in ontwikkelingslanden. Ik vind dat zulk ondernemen een tastbaar verschil moet uitmaken voor de armsten. Dat is mijn inzet. Dat handen en voeten geven is het doel van onze bijeenkomst. ... lees meer

VNO NCW: ‘Herfkens betrekt bedrijven te weinig bij ontwikkelingsbeleid’

VNO-NCW vindt dat minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) veel te weinig doet om het bedrijfsleven te betrekken bij het verbeteren van de situatie in ontwikkelingslanden. Begin dit jaar heeft het kabinet in de nota ‘Ondernemen tegen armoede’ weliswaar gezegd dat de private sector een centrale rol speelt in het ontwikkelingsproces “maar het lijkt wel alsof de minister deze nota vervolgens in haar la heeft gelegd”, aldus VNO-NCW-voorzitter Schraven woensdagmiddag tijdens een inleiding voor de organisatie van advies- en ingenieursbureaus ONRI. ... lees meer

Shell Cares wint Sponsor Ring 2001

Het Shell Cares-project heeft dinsdagavond 13 november de Sponsor Ring 2001 gewonnen. Deze prijs van het Genootschap voor Reclame (GVR) en de Vereniging voor Communicatie Adviesbureaus (VEA) geldt als beloning voor ‘succesvolle, vernieuwende en inspirerende vormen van sponsoring’. Shell Cares was genomineerd in de categorie Maatschappij, waarin verder de KLM, ING, Amev en Rabobank voorkwamen. ... lees meer

Lessons in corporate social responsibility discussed in Seattle

Representatives from some of the largest multinational corporations in the world gather this week in Seattle to discuss issues such as globalization, environmental policy and labor practices. But this won’t be another WTO, the infamous 1999 world trade conference that sparked days of violent protests. At the Business for Social Responsibility conference, Microsoft, Ford, Weyerhaeuser and Starbucks will be talking about how they can be better corporate citizens. ... lees meer

Bouwfraude: Een testcase voor verantwoord ondernemen

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 13 november 2001). In mei van dit jaar werd aan de Katholieke Universiteit Brabant voor de vijfde keer de Frank Sweens-lezing gehouden, een tweejaarlijks evenement op het terrein van verantwoord ondernemen . Steeds wordt een spreker uitgenodigd ‘die een verantwoordelijke positie bekleedt in het sociaal-economisch leven en voor wie, naast de randvoorwaarden van de economische bedrijvigheid, het christelijk-sociale denken een inspiratiebron vormt’. Spreker dit jaar was Joop Janssen, voorzitter van de raad van bestuur van Heijmans N.V., het beursgenoteerde bouwbedrijf uit Rosmalen. Hij sprak met overtuiging over christelijke bronnen die voor hem een inspiratie betekenen bij een beleid van maatschappelijk ondernemen. Het was voor iedereen duidelijk dat hij meende wat hij zei. ... lees meer

ACCA (UK) published guideline for online sustainability reporting

The temptation for organisations to meet the growing demand for information on the environmental, social and economic impact of their activities by putting reports exclusively onto their websites, can create problems for them and the stakeholders who want that information, a new guide by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) and Next Step Consulting Ltd, communications, policy and strategy specialists, has revealed. The publication, Environmental, Social and Sustainability Reporting on the World Wide Web: A Guide to Best Practice looks at how the web should be used for sustainability reporting, gives best practice examples and reveals the ‘seven deadly sins’ of web-based reporting – and how to avoid them. ... lees meer