Bruil heeft met trots het keurmerk Concrete Sustainability Council (CSC) op niveau goud ontvangen. Dit zowel voor de betonmortelcentrales als de prefab productielocaties. Hiermee is het bedrijf voor prefab betonoplossingen één van de weinigen producenten op dit niveau. 

Wat houdt het keurmerk in?

Het keurmerk CSC is een managementsysteem gericht op het duurzaam produceren van beton. Het keurmerk geeft de zekerheid dat onze betonproducten op een duurzame wijze worden geproduceerd. Klanten kunnen erop rekenen dat de keurmerkhouder meedenkt, adviseert en een hoogwaardige bijdrage levert aan de duurzaamheid van de te realiseren projecten.

Met CSC certificaten voldoen wij aan de laatste normen voor duurzaam beton en dragen wij actief bij aan de duurzame prestaties van betonmortels en prefab beton. CSC geeft certificaten af volgens een certificeringsysteem die wereldwijd van toepassing is. De combinatie van CSC samen met onze certificering voor de MVO prestatieladder en de CO2 prestatieladder geeft ons een stabiel platform om onze missie uit te werken en te borgen.

Het keurmerk CSC bestaat uit een aantal duurzaamheidscriteria;

 1. Bedrijfsvoering & management.
 2. Milieuaspecten.
 3. Sociale aspecten, waaronder arbeidsveiligheid.
 4. Economische aspecten waaronder integriteit en bedrijfsethiek.

Wat zijn de voordelen van CSC voor de klant:

 • Veiligheid en aandacht voor de mens en milieu is van hoog belang.
 • Wij geven u advies over het milieuprofiel van het beton.
 • Wij kunnen de verantwoorde herkomst van grondstoffen aantonen.
 • Wij zijn transparant in onze CO2-uitstoot.
 • Wij streven naar een hoge inzet van secundaire grondstoffen en bouwmaterialen.
 • CSC sluit aan bij BREEAM-NL credits.
 • CSC geeft u financieel voordeel via de MIA-VAMIL regeling bij het toepassen van betongranulaten in betontoepassingen.