GRI welcomes EU CSR proposals

Proposals on corporate social responsibility issued by the European Commission yesterday have been welcomed by the Global Reporting Initiative (GRI). GRI has developed globally applicable guidelines for the reporting of economic, environmental and social performance. The aim is to standardise reporting of this “triple bottom line” – initially by corporations and eventually by any business, governmental or non-governmental organisation. The GRI has been active in the recent consultation process on the European Commission’s Green Paper on Corporate Social Responsibility and in the Round Table discussions that followed. The new Communication from the Commission was drawn up after business, trade unions, consumers, the European Parliament and a wide range of other organisations, institutions and individuals within the EU had responded to the Green Paper. ... lees meer

Prijs 2001 voor het Beste Belgische Milieujaarverslag 2000 gaat naar BIAC

Voor haar eerste milieurapport kreeg BIAC donderdag de Prijs 2001 voor het Beste Milieurapport, uitgereikt door het Instituut der Bedrijfsrevisoren (prijs voor de eerste deelname). De beoordeling gebeurde aan de hand van criteria, die opgesteld werden door de Europese jury van de European Environmental Reporting Award. Het beoordelingssysteem is gebaseerd op de UNEP criteria, dit zijn criteria inzake milieurapportering opgesteld door de Verenigde Naties. In zijn evaluatie legde de jury de nadruk op het feit dat BIAC vanaf haar eerste deelname een behoorlijk volledig en verzorgd milieurapport van hoog niveau opgesteld heeft. De duidelijkheid van de informatie, de melding van milieuperformantieindicatoren, de vaststelling van doelstellingen en de omschrijving van het milieubeheer komen als sterke punten naar voor. Het milieurapport werd inhoudelijk volledig geconcipieerd rond de negen criteria vastgelegd in het UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties. ... lees meer

Global Reporting Initiative Inaugurated at U.N. Event

The Global Reporting Initiative (GRI), an international sustainability reporting institution, was formally inaugurated at a luncheon attended by over 200 guests at the United Nations headquarters in New York City on 4 April 2002. The GRI was convened in 1997 by the Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES), in collaboration with the United Nations Environment Programme (UNEP). ... lees meer

Consument bereid meer te betalen voor veilig vlees

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 4 april 2002). Consumenten in de EU worden kwaliteitsbewuster en zijn bereid meer te betalen voor veilig voedsel. Er ontwikkelen zich in Europa markten voor duurzaam geproduceerde kwaliteitsproducten met een hogere prijs. De Nederlandse veehouderij moet daarop inspelen. Dit schrijft minister Brinkhorst van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem toont onderzoek aan dat consumenten – in Nederland en elders in Europa – geleidelijk meer willen betalen voor agrarische producten in ruil voor garanties op veiliger voedsel, bescherming van het milieu en een beter welzijn van de dieren. ... lees meer

World Bank to launch new sustainable finance framework

The World Bank’s International Finance Corporation will outline a new framework for assessing the sustainability of private projects in developing countries at next week’s ENVIRO 2002 conference in Melbourne. Acccording to a paper on -Developing Nations and Developing Markets,” to be given by Gavin Murray, director with IFC’s Environmental and Social Development Department, the so-called -Sustainability Value-Added Framework” is designed to encourage loan officers to push for projects to perform beyond minimum compliance and mitigation of harm, toward sustainability and market leadership. ... lees meer

Column FD: “Het moet nu maar eens afgelopen zijn”

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 2 april 2002). Het moest er ooit van komen, het heeft eigenlijk nog lang geduurd, maar nu is het er toch: het pamflet dat resoluut de kachel aanmaakt met maatschappelijk verantwoord ondernemen . Boodschap: het moet nu maar eens afgelopen zijn met dat gepraat over verantwoord ondernemen , ‘corporate social responsibility’; te veel mensen houden elkaar daarmee voor de gek, het leidt tot niets en het is bovendien niet ongevaarlijk. De titel van het pamflet luidt Misguided Virtue, ‘deugdzaamheid op een dwaalspoor’, met als ondertitel ‘False Notions of Corporate Social Responsibility’, ‘foute ideeën over verantwoord ondernemen ‘ (London 2001). De auteur is David Henderson. Ooit was hij hoofd van de economische en statistische afdeling van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) in Parijs, nu is hij actief als consultant en visiting professor her en der. Zijn geschrift, handzaam van formaat, telt maar liefst honderdzeventig bladzijden, en daar is geen woord Frans bij. ... lees meer