Beursgenoteerde ondernemingen vinden vragen die ze krijgen over duurzaamheidsthema’s steeds relevanter voor de bedrijfsvoering en de toekomst van het bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De vereniging heeft onderzoek gedaan naar engagementdialogen over duurzaamheid tussen institutionele beleggers en beursgenoteerde ondernemingen.

De VBDO heeft in het onderzoek vooral gekeken naar hoe ondernemingen de engagementdialogen met institutionele beleggers en investment managers ervaren. Opmerkelijk is dat sommige bedrijven zelf hun verbazing uitspreken over het feit dat beleggers duurzaamheidsthematiek vaak nog als een apart thema behandelen: “Soms worden ze vanuit dezelfde institutionele belegger door verschillende afdelingen benaderd met vragen, een afdeling over financiële aangelegenheden en een andere afdeling over duurzaamheidskwesties”, aldus VBDO-directeur Giuseppe van der Helm. “Dat vinden ze vaak onlogisch. Binnen het gros van de grote ondernemingen is duurzaamheidsbeleid namelijk allang geen stiefkindje meer. Ze hebben duurzaamheid vaak verregaand geïntegreerd in hun bedrijfsstrategie.”

Engagementdialogen steeds meer gemeengoed

Engagementdialogen over duurzaamheid zijn hard op weg gemeengoed te worden in de relaties tussen institutionele beleggers en het bedrijfsleven. Van de Nederlandse pensioenfondsen gaat maar liefst 84 procent dergelijke dialogen aan met bedrijven. Verzekeraars zijn minder voortvarend in het agenderen van duurzaamheidsthema’s bij bedrijven waar ze in beleggen: van hen doet 34 procent aan engagement.

Die dialogen blijven niet zonder resultaat. Ongeveer 60 procent van de pensioenfondsen rapporteert over engagement en kan daarbij aantoonbare resultaten melden. Onder de verzekeraars ligt dat cijfer nog op 17 procent.

Engagement effectief voor beleggers

Bedrijven ervaren engagementdialogen zelden als vervelend of zinloos, zo blijkt uit de antwoorden van de 13 onderzochte ondernemingen. Deze ondernemingen zijn bevraagd aan de hand van engagement cases uit de praktijk. Ze zeggen open te staan voor de feedback van hun investeerders. Dat blijkt, volgens hen, onder meer uit het feit dat relatief kleine investeerders net zo effectief zijn met hun engagementdialogen als grote investeerders.
Anders wordt dat wanneer een institutionele belegger een duurzaamheidsthema direct onder de aandacht van de Raad van Bestuur wil brengen. Dan wordt vaak wel gekeken of de gesprekspartner een grote of een relatief kleine investeerder is. “Wij adviseren kleinere investeerders daarom in dergelijke gevallen samenwerking te zoeken met andere institutionele beleggers”, aldus Van der Helm.

Duidelijke focus nodig bij engagementgesprekken

Opmerkelijk is ook dat bedrijven, naar eigen zeggen, zelden de oren laten hangen naar wat ze ‘media hypes’ noemen, zo leert het onderzoek volgens Van der Helm: “Wanneer in engagementgesprekken met investeerders onderwerpen aangekaart worden die door publicaties in de nieuwsmedia op de agenda zijn gekomen, vinden bedrijven die dialogen vaak weinig effectief. Ze zijn meer gebaat bij loyale investeerders die streven naar lange termijn performance”.
Institutionele beleggers doen er volgens de VBDO-voorman daarom goed aan om hun vragen goed af te stemmen op de business waarin het bedrijf actief is: “Bedrijven praten graag met investeerders omdat ze een gedeeld belang hebben en omdat ze zelf hun voordeel kunnen doen met een engagementdialoog over duurzaamheid. Het heeft daarom niet zoveel zin voor een investeerder om in die dialogen al teveel met de waan van de dag mee te gaan. Met een goede voorbereiding, duidelijke focus voor de lange termijn en business-specifieke vragen is een engagementdialoog het meest effectief, zo leren we uit dit onderzoek.”

Het onderzoek is tot stand gekomen met steun en input van ASR Nederland N.V., AXA Investment Managers en Triodos Bank.

Download “Engagement: box-ticking or catalyzing sustainability?”