Multidisciplinair verificatieteam milieujaarverslagen opgezet

Advies- en ingenieursbureau DHV is voor het verifiëren van milieu- en duurzaamheidsjaarverslagen van bedrijven een samenwerking aangegaan met drie milieu-accountants: drs. W.J.O. Castricum RA MA van Niehe en Lancée Registeraccountants, E.J.D. Leenderts AA MA van De Zeeuw & De Keizer, accounts en belastingadviseurs en mw. N.M. van Amesfoort RA MA van Agreen Lot B.V. Interimmanagement en milieu-adviezen. Het samenwerkingsverband tussen DHV en de milieu-accountants geeft de bedrijven de mogelijkheid de verificatie van hun milieu- of duurzaamheidsjaarverslag uit te laten voeren door een multidisciplinair team. In dit team is kennis verenigd op het gebied van milieu, arbo en veiligheid en (milieu-)accountancy. De partners hebben een richtlijn ontwikkeld op basis van hun gezamenlijke expertise op het gebied van milieuverslaggeving en controle, internationale en nationale standaarden aan de hand waarvan de verificaties worden uitgevoerd. ... lees meer

Gedragscodes kinderarbeid vaak contraproductief

(Gepubliceerd in Algemeen Dagblad van vrijdag 16 februari door Angela Bekkers) Geen enkel zichzelf respecterend bedrijf wil nog geassocieerd worden met kinderarbeid. Veel organisaties hebben daarom een gedragscode die in grove richtlijnen aangeeft hoe het bedrijf met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid omgaat. De gedragscodes alleen blijken kinderen in ontwikkelingslanden niet te helpen. Ze kunnen zelfs hun positie verslechteren, zo blijkt uit onderzoek. Toch geloven werkgeversorganisaties en de overheid heilig in het nut van ethische gedragsregels. Staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) wil ondernemingen, die niet werken volgens de code van de Oeso (de studieclub van geïndustrialiseerde landen) geen exportsubsidies meer verstrekken. ... lees meer

Vandenbroucke wil ethisch beleggen stimuleren in België in kader van Sociale Pensioenplannen

Beheerders van pensioenfondsen moeten voortaan jaarlijks een verslag opmaken waarin zij uitleggen in welke mate zij rekening hebben gehouden met sociale, ethische en leefmilieuaspecten bij de beleggingsstrategie. Dit jaarverslag is een openbaar document dat aan de inrichter moet gegeven worden (werkgever of paritair comité). Ook alle werknemers die pensioenrechten opbouwen, kunnen dit verslag opvragen. Zo staat het in het wetsontwerp aanvullende pensioenen van federaal minister van Sociale Zaken en Pensioenen Frank Vandenbroucke dat op 26 januari 2001 werd goedgekeurd in het kader van het Sociaal Pensioenplan. ... lees meer

D66 publiceert wetenschappelijke publicatie “Betrokken Ondernemerschap”

Op woensdag 24 januari overhandigde D66 haar nieuwe wetenschappelijke publicatie “Betrokken Ondernemerschap” aan SER-voorzitter Herman Wijffels en D66-staatssecretaris Gerrit Ybema van Economische Zaken. De publicatie, ondermeer geschreven door Alexander Rinnooy Kan (lid Raad van Bestuur ING-Groep), werd overhandigd door Christiaan de Vries, oud directeur van het Wetenschappelijk Bureau van D66 en mede auteur van de publicatie. ... lees meer

Maatschappelijk verantwoord ondernemen schiet wortel bij Nederlandse bedrijfsleven

Meer dan de helft van de bedrijven in Nederland (51%) houdt zich op de een of andere manier bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen, grotere meer dan kleine. Maar kleinere bedrijven besteden er relatief wel meer geld aan: bij grote bedrijven gaat het om 0,63% van de omzet, bij kleinere bedrijven om 0,86%. Van de ondernemers zegt 87% een groot of redelijk belang te hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven lopen niet met hun maatschappelijke houding te koop: slechts 13% geeft er in enige of grote mate bekendheid aan. Deze cijfers presenteerde staatssecretaris van Economische Zaken Gerrit Ybema gisteren op het lustrumcongres van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling in Amsterdam. ... lees meer