Procter & Gamble (P&G) heeft vandaag een nieuwe doelstelling bekendgemaakt om de absolute uitstoot van broeikasgassen door zijn fabrieken tot 2020 te verminderen met 30%. Het doel werd ontwikkeld in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF). Deze nieuwe doelstelling is gebaseerd op de best beschikbare wetenschap en betekent een belangrijke stap voorwaarts in de voortdurende inspanningen van het bedrijf om de uitstoot van broeikasgassen die gevolgen hebben voor klimaatverandering te beperken.

Daarnaast neemt het bedrijf deel aan het Climate Savers Program, een programma gesponsord door het WNF om toonaangevende bedrijven in staat te stellen om samen te werken en hun inspanningen voor de aanpak van klimaatverandering te versnellen.

P&G heeft gekozen voor een ruime doelstelling van 30%, waarbij de nieuwste wetenschap zoals gepresenteerd door het Intergovernmental Panel on Climate Change in overweging werd genomen. Een vermindering van 30% zal verzekeren dat P&G de wereldwijde inspanningen om te voorkomen dat de wereldwijde temperaturen met meer dan twee graden Celsius zullen toenemen ondersteunt, en is in overeenstemming met op wetenschap gebaseerde methoden die bedrijven helpen hun doelen af te stemmen met de klimaatwetenschap.

“Klimaatverandering is een wereldwijd probleem en wij zijn van mening dat iedereen – bedrijven, overheden en personen – een rol moeten spelen,” aldus Len Sauers, Vice President, Global Sustainability voor P&G. “We vonden het belangrijk om te komen met een ambitieus, op wetenschap gebaseerd doel dat onze bijdrage vormt voor de aanpak van de problemen die het gevolg zijn van klimaatverandering.”

P&G heeft samengewerkt met het WNF om zijn nieuwe doel te ontwikkelen en zijn inspanningen op het gebied van klimaatverandering te bevorderen. “Wij zijn P&G erkentelijk voor zijn leiderschap bij het stellen van een reductiedoelstelling die is gebaseerd op klimaatwetenschap,” verklaarde Suzanne Apple, Senior Vice President, Private Sector Engagement bij het Wereld Natuur Fonds. “Dit is een belangrijke toezegging die zal leiden tot een meetbare vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van P&G, terwijl het andere bedrijven zal inspireren om ook hun steentje bij te dragen en actie te ondernemen. We zijn verheugd om P&G te verwelkomen als het nieuwste lid van ons Climate Savers Program, dat dient om industrieleiders te erkennen die innovatieve en betaalbare oplossingen voor klimaatverandering nastreven.”

P&G is van plan om zijn nieuwe doel te bereiken door zich voortdurend te richten op energiebesparing en om meer duurzame energie te gebruiken. “We hebben ons dit doel gesteld in de vaste overtuiging dat het voor zowel het milieu als ons bedrijf goed is,” merkte Martin Riant, Group President, P&G, en executive sponsor voor Global Sustainability, op. “Energiebesparing en het verhogen van hernieuwbare energie zullen niet alleen de vermindering van uitstoot bevorderen, maar ook de kosten verlagen en bijdragen aan de creatie van innovatieve oplossingen waardoor onze merken consumenten winnen.”