Allianties voor een duurzame toekomst. Naar waardengedreven samenspel tussen organisaties

Auteur(s): Jaap Boonstra, Marcos Eguiguren
Publicatie: januari 2023
Prijs: € 35,95
Taal: Nederlands

Dit boek is een inspiratiebron voor bestuurders, toezichthouders en verandermanagers die met nieuwe samenwerkingen willen bijdragen aan een positieve en duurzame wereld.

• Voor iedereen die wil samenwerken aan economische voorspoed en maatschappelijk welzijn
• Bereidt studenten voor op een rol binnen internationale, duurzame allianties
• Van de auteur van Veranderen als samenspel en Perspectieven op leiderschap

Wereldwijde uitdagingen op het gebied van klimaat, gezondheid en welvaartverdeling noodzaken organisaties om nieuwe vormen van samenwerking te zoeken op weg naar economische en maatschappelijke verandering.

Waardengedreven allianties zijn daar een goed voorbeeld van. Ze zijn dé manier om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Het creëren en ontwikkelen van duurzame allianties is echter niet eenvoudig. De omgeving stelt tegenstrijdige eisen en er bestaan spanningen tussen belanghebbenden.

In dit boek beschrijven de auteurs twaalf paradoxen waarmee allianties te maken krijgen en ze bieden handvatten om met die paradoxen om te gaan. De theoretische inzichten, praktische methoden en inspirerende voorbeelden in dit boek helpen bestuurders, toezichthouders en verandermanagers hun blik te richten op een positieve en duurzame toekomst en resultaat te boeken binnen waardengedreven allianties.