De beursvennootschap en de institutionele belegger: naar een nieuwe balans

Auteur(s): R. Abma, R.J. Gruijters, D.P. van Kleef e.a.
Publicatie: november 2023
Prijs: € 79,50
Taal: Nederlands

Bundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Eumedion

Deze titel bevat twaalf bijdragen van auteurs die ingaan op belangrijke, actuele ontwikkelingen op het gebied van corporate governance, duurzaamheid, verslaggeving en aandeelhoudersbetrokkenheid. De auteurs blikken ook vooruit op de te verwachte ontwikkelingen op deze terreinen. De titel is niet alleen interessant voor bestuurders, bedrijfsjuristen en accountants, maar ook voor studenten.

In De beursvennootschap en de institutionele belegger: naar een nieuwe balans gaan verschillende auteurs in op de vermaatschappelijking van zowel de beursvennootschappen als de institutionele beleggers. Er wordt besproken of we toegaan naar een nieuw paradigma op het terrein van corporate governance (van agentschapstheorie naar stewardshiptheorie) en ook de impact van de vele duurzaamheidsinformatie die beursvennootschappen de komende jaren gaan publiceren komt aan de orde.

In deze titel geven de auteurs een schets van de te verwachte ontwikkelingen op de terreinen van corporate governance, duurzaamheid, verslaggeving en aandeelhoudersbetrokkenheid. Daarnaast komen in de twaalf bijdragen ook diverse actuele onderwerpen aan bod, zoals:
– het stakeholdersmodel toen, nu en straks
– an unresolved issue: the role and responsibility of institutional investors in view of ESG matters in corporate – governance and stewardship codes
– het vertrouwen in commissarissen
– ondernemingsrecht in transitie
– de rol van de accountant bij duurzaamheidsverslaggeving
– institutionele beleggers en stewardship: een duurzame symbiose?

De beursvennootschap en de institutionele belegger: naar een nieuwe balans is van waarde voor bestuurders, commissarissen en secretarissen van (beurs)vennootschappen, (vertegenwoordigers van) aandeelhouders, accountants, consultants, bedrijfsjuristen, notarissen en advocaten. De titel komt tevens van pas voor de civiele rechter, publieke toezichthouders en voor studenten die een gespecialiseerde (beroeps)opleiding volgen.