Een berg verzetten – Veertig jaar vechten voor mensenrechten in India

Auteur(s): Gerard Oonk
Publicatie: januari 2023
Taal: Nederlands

Van eind jaren zeventig tot medio 2018 was Gerard Oonk actief voor de Landelijke India Werkgroep en coalities als Stop Kinderarbeid en het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Platform.

Het boek legt rekenschap af van wat de Landelijke India Werkgroep in ruim veertig jaar heeft bereikt, beschrijft de keuzes die zijn gemaakt en de lessen die zijn geleerd.

Klik hier om het boek in pdf-vorm te openen, of klik hier om het direct in e-boekvorm te lezen.