Tijd voor transitie. 25 inzichten voor business & society

Auteur(s): Wouter Scheepens, Woody van Olffen, Margot Schumacher, Eelco van Hout e.a.
Publicatie: december 2022
Prijs: € 34,50
Taal: Nederlands

Onze maatschappij en economie zijn hard toe aan nieuwe oplossingen om de wereld beter te maken. Niet morgen, maar vandaag al. Daarvoor is het nodig dat we buiten de gebaande paden in management en organisaties leren werken en denken. De bijdragen in deze bundel geven daartoe een aanzet. De auteurs zijn verbonden aan TIAS, School for Business and Society. Vanuit hun verscheidenheid aan kennisgebieden schetsen zij nieuwe perspectieven en oplossingen.

Dit wordt gedaan aan de hand van vier domeinen voor transformatieve impact:
– Responsible leadership
– Collaboration
– Business modelling
– Sustainable innovation.

Never stop asking! is een leitmotiv voor TIAS. Het blijven stellen van vragen vindt de lezer daarom voortdurend terug in dit boek. Tijd voor transitie nodigt uit tot nieuwe inzichten. Tot verdieping en begrip. Tot mogelijkheden van koersbepaling en -verlegging in complexe tijden. Uiteindelijk tot het leren hoe positieve impact kan worden gemaakt.

De missie van TIAS is gestoeld op de overtuiging dat het dienen van de samenleving een opdracht is voor organisaties in het publieke en private domein. Deze bundel wil een belangrijke visie geven op een gezondere economie en maatschappij. Welzijn, sociale rechtvaardigheid en het respecteren van ecologische grenzen zijn hierin vanzelfsprekend. De interactie tussen de verschillende domeinen versterkt de gepresenteerde inzichten en maakt het boek geschikt voor een brede groep van lezers.