Van Winst naar Waarde. Door stakeholder engagement naar langetermijnwaardecreatie

Auteur(s): Frank Peters
Publicatie: oktober 2022
Prijs: € 32,95
Taal: Nederlands

De aandeelhouder staat niet langer op één. Organisaties moeten niet alleen (financiële) winst maken voor de aandeelhouder, maar ook (maatschappelijke) waarde creëren voor álle stakeholders. Dat is uiteindelijk het bestaansrecht van organisaties op lange termijn.
Bedrijven en organisaties moeten hun aandacht verleggen van winst voor de aandeelhouder naar waarde voor alle stakeholders.

Niet alleen in woorden, maar zeker ook in daden. Nieuwe Europese regelgeving verplicht organisaties naast hun financiële verslaglegging ook te rapporteren over de impact op Environment, Social en Governance (ESG). Veel bestuurders worstelen met de manier waarop ze met deze ontwikkeling moeten omgaan. Dit boek geeft hen hiervoor de benodigde handvatten.

In Van Winst naar Waarde staat auteur Frank Peters stil bij de opkomst van het stakeholderkapitalisme en hoe bedrijven en hun bestuurders kunnen voldoen aan de verwachtingen en waarden en normen van alle belanghebbenden. Hij schetst een roadmap voor de omslag van winst naar waarde, door via stakeholder engagement te voldoen aan de ESG-richtlijnen die vanaf 2023 gelden.

Dit boek biedt ondernemers, bestuurders, managers en commissarissen praktische lessen over stakeholder engagement en langetermijnwaardecreatie. Samen vormen ze de basis van de license to operate voor organisaties.