Algemene Rekenkamer vraagt Tweede Kamer om coördinatie en het bewaken van de samenhang bij realisatie SDGs

Het kabinet heeft zich duidelijk gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDGs), de doelen van de Verenigde Naties die in 2030 wereldwijd bereikt moeten zijn. De Algemene Rekenkamer vraagt in een brief aan de Tweede Kamer nog aandacht  voor de coördinatie en het bewaken van de samenhang in de realisatie van de SDGs. Ook vragen […] ... lees meer

Kamerbrief over de voor- en nadelen van een toets voor de Sustainable Development Goals (SDG-toets)

Tijdens het Wetgevingsoverleg Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 15 juni 2017 en in reactie op de aangenomen motie van de leden Dijkgraaf en Karabulut is toegezegd in samenspraak met organisaties uit het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven te rapporteren over de voor- en nadelen van een toets voor de Sustainable Development Goals, hierna af te […] ... lees meer

Start innovatie challenge voor studenten en start-ups tegen kinderarbeid

In Buenos Aires, Argentinië vindt van 14 tot en met 16 november 2017 een grote conferentie plaats rondom het thema kinderarbeid. Deze conferentie wordt iedere vier jaar georganiseerd door de Internationale arbeidsorganisatie (ILO). Het thema is naast kinderarbeid, de aanpak van gedwongen arbeid. Nederland hecht veel waarde aan het bestrijden van kinderarbeid en zal aanwezig zijn […] ... lees meer

Beckerman (SP): ‘Rekening klimaatbeleid moet meer naar bedrijfsleven”

‘Het is oneerlijk dat de huishoudens en niet de vervuilende bedrijven de rekening betalen voor het klimaatprobleem’, dat zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman naar aanleiding van nieuwe cijfers van het CBS.  De cijfers laten zien dat van de ruim 25 miljard euro die de overheid vorig jaar ontving aan milieubelastingen, tweederde werd opgebracht door huishoudens. ‘Natuurlijk […] ... lees meer

Oproep aan kabinet: investeer €600 mln in circulaire economie

Het nieuwe kabinet moet €600 mln investeren in de transitie naar een circulaire economie. Dat staat in een brief aan informateur Zalm.  “We moeten ons klaarmaken om de transitie te maken”, laat Fried Kaanen, voorzitter Koninklijke Metaalunie weten in het FD. Kaanen ondersteunt ook een eventuele benoeming van een minister van Duurzaamheid in een nieuw […] ... lees meer

Kamerbrief over stand van zaken maatschappelijk verantwoord inkopen

Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Het gaat om vervolgstappen in het kader van het Plan van Aanpak MVI overheden 2015-20201. Dit plan wordt gezamenlijk uitgevoerd door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, en […] ... lees meer

Extra impuls voor initiatieven die economie verduurzamen

Coalities van bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en consumentenvertegenwoordigers ontplooien steeds vaker gezamenlijke initiatieven om de economie te verduurzamen. Daarbij stuiten zij op obstakels. Zoals bijvoorbeeld dat afspraken die zij maken strijdig zijn met mededingingswetgeving of dat niet alle partijen in een sector mee willen doen. Met het wetsvoorstel ‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ zorgt minister Kamp van […] ... lees meer

Transitie naar een duurzame samenleving vraagt om samenwerking van industrie en overheid

De Nederlandse chemische industrie kan en wil met de overheid daadkrachtig bijdragen aan de transitie naar een duurzame CO2-arme samenleving, noodzakelijk voor een schone en welvarende toekomst van ons land. Hierbij moet wel voor ogen gehouden worden dat de chemische industrie energie-intensief is en ook in de toekomst veel energie nodig zal hebben. Dat hebben […] ... lees meer