Start innovatie challenge voor studenten en start-ups tegen kinderarbeid

In Buenos Aires, Argentinië vindt van 14 tot en met 16 november 2017 een grote conferentie plaats rondom het thema kinderarbeid. Deze conferentie wordt iedere vier jaar georganiseerd door de Internationale arbeidsorganisatie (ILO). Het thema is naast kinderarbeid, de aanpak van gedwongen arbeid. Nederland hecht veel waarde aan het bestrijden van kinderarbeid en zal aanwezig zijn […] ... lees meer

Beckerman (SP): ‘Rekening klimaatbeleid moet meer naar bedrijfsleven”

‘Het is oneerlijk dat de huishoudens en niet de vervuilende bedrijven de rekening betalen voor het klimaatprobleem’, dat zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman naar aanleiding van nieuwe cijfers van het CBS.  De cijfers laten zien dat van de ruim 25 miljard euro die de overheid vorig jaar ontving aan milieubelastingen, tweederde werd opgebracht door huishoudens. ‘Natuurlijk […] ... lees meer

Oproep aan kabinet: investeer €600 mln in circulaire economie

Het nieuwe kabinet moet €600 mln investeren in de transitie naar een circulaire economie. Dat staat in een brief aan informateur Zalm.  “We moeten ons klaarmaken om de transitie te maken”, laat Fried Kaanen, voorzitter Koninklijke Metaalunie weten in het FD. Kaanen ondersteunt ook een eventuele benoeming van een minister van Duurzaamheid in een nieuw […] ... lees meer

Kamerbrief over stand van zaken maatschappelijk verantwoord inkopen

Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Het gaat om vervolgstappen in het kader van het Plan van Aanpak MVI overheden 2015-20201. Dit plan wordt gezamenlijk uitgevoerd door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, en […] ... lees meer

Extra impuls voor initiatieven die economie verduurzamen

Coalities van bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en consumentenvertegenwoordigers ontplooien steeds vaker gezamenlijke initiatieven om de economie te verduurzamen. Daarbij stuiten zij op obstakels. Zoals bijvoorbeeld dat afspraken die zij maken strijdig zijn met mededingingswetgeving of dat niet alle partijen in een sector mee willen doen. Met het wetsvoorstel ‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ zorgt minister Kamp van […] ... lees meer

Transitie naar een duurzame samenleving vraagt om samenwerking van industrie en overheid

De Nederlandse chemische industrie kan en wil met de overheid daadkrachtig bijdragen aan de transitie naar een duurzame CO2-arme samenleving, noodzakelijk voor een schone en welvarende toekomst van ons land. Hierbij moet wel voor ogen gehouden worden dat de chemische industrie energie-intensief is en ook in de toekomst veel energie nodig zal hebben. Dat hebben […] ... lees meer

In Mensenrechtenrapportage 2016 ook verslag over mensenrechten in het bedrijfsleven

Op dinsdag 16 mei jl. is de Mensenrechtenrapportage 2016 gepubliceerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit rapport geeft een overzicht van de Nederlandse inspanningen in 2016 op thema’s zoals mensenrechtenverdedigers, gelijke rechten voor vrouwen en voor LHBTI’s, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijheid van meningsuiting (off en online), en mensenrechten in het bedrijfsleven.  Nederland […] ... lees meer

Grote en brede coalitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties overhandigen petitie om de noodzaak van een duurzaam regeerakkoord te benadrukken

Vanmiddag  (16 mei) hebben De Groene Zaak en Partos, namens de ruim 400 ondertekenaars, een petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hierbij hebben de beide organisaties in een korte boodschap toegelicht waarom het juist nu belangrijk is om te pleiten voor een duurzaam regeerakkoord, waarin de SDG’s centraal staan. Naast […] ... lees meer