Beantwoording kamervragen over moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig en ongezond werk in Indiase granietgroeves

De kamerleden Voordewind, Van den Hul en Diks hebben kamervragen gesteld over moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig en ongezond werk in Indiase granietgroeves die aan Nederlandse en Europese markt leveren. Zij hebben deze vragen gesteld naar aanleiding het rapport ‘The Dark Sites of Granite – Modern Slavery, child labour and unsafe work in Indian granite […] ... lees meer

Wiebe Draijer adviseert EU Commissaris Frans Timmermans over SDG’s

Wiebe Draijer is benoemd tot lid van een adviesgroep over duurzaamheid van de Europese Commissie. De 52-jarige Rabobank-topman en oud-SER-voorzitter gaat in een team van dertig experts commissaris Frans Timmermans bijstaan om het beleid te bepalen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De 193 lidstaten van de VN hebben zich zeventien doelen gesteld […] ... lees meer

Nieuwe regering gaat voor verbod op microplastics

In het nieuwe regeerakkoord, dat dinsdag door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werd gepresenteerd, is een ban op microplastics opgenomen. Het uitgangspunt van het regeerakkoord is ‘vertrouwen in de toekomst’ en volgens Agnes Mulder, Tweede Kamerlid voor het CDA, wil Kabinet-Rutte III voorkomen dat microplastics in ons drinkwater terechtkomen. Microplastics zijn minuscule stukjes plastics (minder dan […] ... lees meer

Europese bedrijven dragen bij aan het kappen van Amazonewoud voor sojaproductie

Europese bedrijven en overheden (waaronder Nederland) maken met toestemming van Brazilië de ontbossing van het regenwoud tot businessmodel. Dat concludeert Europarlementariër Bas Eickhout samen met Groene collega-parlementariërs.  De Europese Groenen constateren in het rapport Trends and Risks of Deforestation in the Brazilian Amazon dat de Braziliaanse overheid in feite zelf actief bijdraagt aan de vernieling van dit […] ... lees meer

Kinderarbeid vraagt om een serieuze aanpak vinden vele organisaties

Vandaag vindt in de Eerste Kamer een deskundigenbijeenkomst over Kinderarbeid plaats. Op de agenda staat het Wetsvoorstel Kuiken Zorgplicht Kinderarbeid, dat nu in de Eerste Kamer wordt behandeld. In januari 2017 stemde de Tweede Kamer voor deze wet. Het is echter onzeker of de wet door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Na meerdere vragenrondes in de Eerste Kamer […] ... lees meer

Kamerleden zijn kritisch over de aanpak Dijksma inzake Plan van Aanpak MVI overheden

Kamerleden zijn kritisch over de aanpak van Staatssecretaris Dijksma (infrastructuur en milieu) als het gaat om het Plan van Aanpak MVI overheden 2015-2020. Dit Plan van Aanpak zet in op het stimuleren van professioneel duurzaam opdrachtgeverschap bij overheden en op het effectief stimuleren van de markt, bijvoorbeeld met gunningscriteria of marktdialogen. Overheden moeten zo hun aanzienlijke […] ... lees meer

Ploumen informeert Kamer over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Minister Ploumen gaat in een brief, mede namens de minister van Economische Zaken, in op vragen die de Kamer heeft gesteld tijdens het Algemeen Overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO IMVO) van 31 mei 2017 en op een drietal moties. In de brief wordt ingegaan op: Voortgang IMVO-convenanten SER-evaluatie IMVO-convenanten IMVO-wetgeving andere landen Inspanningen NCP […] ... lees meer

NCD geeft Rutte checklist voor nieuwe Kabinet: ‘Nederland Duurzaamheidsland’

De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) hebben de partners in het formatieoverleg een checklist gegeven voor het formatieakkoord. De checklist heeft ‘Duurzame Innovatie’ als rode draad, met een sterke nadruk op de gebieden Belastingen/Financien, Onderwijs, Arbeidsmarkt, Duurzaamheid en Innovatie. Opvallend is dat de NCD-leden Rutte cs vragen om over de grenzen van de […] ... lees meer