Europees Parlement wil duurzaam corona-herstelplan

In een resolutie over de coronacrisis eist een meerderheid van het Europees Parlement een groot economisch herstelplan. Dit plan gaat verder dan de afspraken die eerder zijn gemaakt door de Europese ministers van financiën. Het Europarlement steunt de oproep van GroenLinks om de Europese Green Deal centraal te stellen in dit herstelplan. Europarlementariër Bas Eickhout: […] ... lees meer

Lancering Jonge Klimaatpanel: jongeren krijgen inspraak in klimaatbeleid

De Jonge Klimaatbeweging lanceert vandaag het Jonge Klimaatpanel. Via het panel geven jongeren hun mening over duurzaamheid en klimaatbeleid. ‘De frisse blik van jongeren is hard nodig voor de overgang naar een duurzame toekomst’, aldus Werner Schouten, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. ‘Met het panel laten we de jongerenstem luider klinken in de politiek en […] ... lees meer

Eindrapport over inrichting van taxonomie voor ‘groene activiteiten’ gepubliceerd

De Europese Technische Expertgroep ‘Sustainable Finance’ heeft op 9 maart jl. een definitief voorstel voor een Europees classificatiesysteem (‘taxonomie’) voor ‘groene activiteiten’ gepubliceerd. De taxonomie bevat screeningscriteria voor 67 activiteiten in de sectoren landbouw, bosbouw, industrie, energie, transport, water en afval, ICT en gebouwen die “een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering”. […] ... lees meer

Ernstige beroepsfout en MVO van toepassing bij nieuwe aanbestedingen betalingsverkeer Rijksoverheid

Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten dat de ernstige beroepsfout voortaan van toepassing wordt verklaard bij aanbestedingen inzake betalingsverkeer van de Rijksoverheid. Ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen krijgt meer aandacht, zodat opdrachten in de toekomst sneller gegund kunnen worden op basis van MVO-criteria, schrijft hij in een kamerbrief. Op het gebied van […] ... lees meer

Een nieuw actieplan voor de circulaire economie wijst de weg naar een klimaatneutrale, concurrerende economie met sterkere consumenten

Vandaag heeft de Europese Commissie een nieuw actieplan voor de circulaire economie vastgesteld, een van de belangrijkste bouwstenen van de Europese Green Deal, de nieuwe Europese agenda voor duurzame groei. Het nieuwe actieplan omvat maatregelen gericht op de gehele levenscyclus van producten, en heeft tot doel onze economie voor te bereiden op een groene toekomst, ons […] ... lees meer

Minister Cora Van Nieuwenhuizen verplicht gebruik schonere brandstof luchtvaart

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat Nederland als pionier in Europa vooroploopt om de CO2-uitstoot van de luchtvaart terug te dringen. Over drie jaar moeten vliegtuigen in Europa verplicht deels op duurzame brandstof vliegen. De minister neemt het voortouw om de Europese bijmengverplichting van duurzame luchtvaartbrandstoffen in te voeren. De bijmengverplichting kan […] ... lees meer

ChristenUnie roept op tot wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen

Nederlandse bedrijven moeten gaan voldoen aan een wettelijke ondergrens voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gisteren presenteerde de ChristenUnie een initiatiefnota met voorstellen om dit te verzekeren. Bedrijven kunnen zorgen voor een duurzame ontwikkeling wereldwijd. Bedrijven kunnen echter ook betrokken raken bij mensenrechtenschendingen en milieuschade, zoals kinderarbeid, uitbuiting of illegale houtkap. Door de instelling van een wettelijke […] ... lees meer

Europa’s nieuwe duurzame groeistrategie verankert de SDG’s

Europa verandert zijn jaarlijkse groeianalyse in een jaarlijkse duurzame groeistrategie in het Europees Semester. Ook de SDG’s krijgen een plaats in dit economisch beleid. Elke jaar spendeert Europa de eerste zes maanden aan het uitstippelen van zijn begrotings- en economisch beleid in het Europees Semester. Dit beleid zet vooral in op structurele hervormingen om economische […] ... lees meer

Minister Kaag informeert Kamer over IMVO-beleid

Op 21 februari jl. heeft minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang van het IMVO-beleid van de overheid. De minister gaat daarbij in op een hele reeks IMVO-gerelateerde onderwerpen. Over de IMVO-convenanten legt de minister uit dat ‘toezicht’ op de convenanten is geregeld binnen de convenanten zelf, via […] ... lees meer

Kamer evalueert beleid Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op dinsdag 3 maart 2020 van 16.30 tot 19.00 over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor het overleg komt minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de Kamer. Bevorderen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen De overheid wil ervoor zorgen dat Nederlandse bedrijven die zakendoen in het buitenland, dit […] ... lees meer

Europees Parlement neemt vergaande resolutie aan ter bescherming van kinderen in mica-mijnen

Het Europees Parlement nam onlangs een resolutie aan waarin het parlement zijn zorgen uitspreekt over de grote aantallen kinderen die in de mica-mijnen in Madagaskar werken en de omstandigheden waaronder dat gebeurt. De resolutie roept onder meer de Europese Commissie en de lidstaten op om zich actief in te zetten voor de bevordering van verplichte […] ... lees meer