In de Rijksbegroting die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde ontbreken concrete maatregelen die passen bij de ambitie in het coalitieakkoord. Dat blijkt uit een analyse van MVO Nederland, het grootste duurzame-bedrijvennetwerk van Nederland. Hierin is de begroting beoordeeld op zeven thema’s: in hoeverre dragen de plannen bij aan een kantelpunt richting een duurzame, nieuwe economie? Op alle thema’s blijkt dat het kabinet bij duurzaamheid vooral bezig is met klimaat en CO2-uitstoot, maar dat een integrale blik op een duurzame economie ontbreekt.

De analyse laat een groot verschil zien tussen de thema’s. Zo beoordeelt MVO Nederland de Rijksbegroting als redelijk duurzaam voor groene energie: er zijn duidelijke plannen voor CO2-reductie en het kabinet maakt veel geld beschikbaar voor innovatieve technieken. Minder goed scoort de Rijksbegroting op transparante ketens en biodiversiteit. Bij beide focust het kabinet vooral op beleid in eigen land en neemt het geen internationale verantwoordelijkheid. Voor biodiversiteit geldt bovendien dat de impact van Nederland nu net in het buitenland het hoogst is, maar dat in de Rijksbegroting hiervoor alle aandacht ontbreekt.

Uit de analyse blijken ook grote verschillen tussen ministeries. Zo spreekt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bijvoorbeeld niet over het circulair maken van de zorgsector als een van de grootste afvalproducerende sectoren, terwijl het Ministerie van Binnenlandse Zaken concreet prioriteit geeft aan circulair bouwen.

“Het is goed dat Den Haag steeds meer aandacht heeft voor duurzaamheid en klimaat. De grote verschillen tussen de thema’s én ministeries laten echter zien dat een integrale blik op een duurzame economie ontbreekt. Terwijl we weten dat alles met elkaar samenhangt. Die integrale blik is essentieel om het systeem te veranderen, want zo lang we met elkaar in het systeem van ‘meer groei, steeds goedkoper’ blijven zitten, komen we er nooit. Daarvoor moet de overheid de voorwaarden scheppen en innovatiekracht stimuleren”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.