Duurzame kinderhulp niet geraakt door kredietcrisis

In weerwil van de kredietcrisis blijven bedrijven uit het MKB doneren aan Net4kids, de non-profit organisatie die donateurs duurzaam verbindt met kinderhulpprojecten in het buitenland. Investeren in duurzame projecten lijkt niet conjunctuurafhankelijk te zijn en ook bedrijven die investeren in duurzame projecten lijken minder te lijden onder de kredietcrisis dan bedrijven die dat niet doen. Ook dit jaar ondersteunen veel MKB’ers verschillende projecten van Net4kids, waarbij de transparantie van de organisatie een rol speelt. Enkele voorbeelden van bedrijven die dit jaar initiatieven van Net4kids ondersteunen zijn Horeyezon CADsourcing B.V., KWA Bedrijfsadviseurs B.V. en Tancredo. Deze bedrijven onderstrepen hiermee het belang dat zij hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. ... lees meer

Beloningsverschil tussen mannen en vrouwen neemt langzaam af

De verschillen in beloning tussen vrouwen en mannen daalt langzaam. Het beloningsverschil is in 2006 bij het bedrijfsleven met bijna 1 procent afgenomen ten opzichte van 2004 (2006: 6,5 %). Bij de overheid is er een lichte daling van 0,3 procent (2006: 2,6 procent). Dit blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie dat de staatssecretaris aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. ... lees meer

Fairfood verzorgt interactief debat ‘Werk maken van Duurzaamheid’

Is het duurzaamheidsbeleid van een werkgever een belangrijke factor bij de baankeuze van aanstormend talent? Spelen werkgevers daar op in en in hoeverre hebben young professionals invloed op dit beleid? Fairfood houdt vrijdag 14 november op de Nederlandse Carrièredagen het debat ‘Werk maken van duurzaamheid’, met Froukje Jansen (Omroep LLiNK) als debatleider. In het debat kunnen aanwezigen de discussie aangaan met het panel. Verkade, dat onlangs overstapte op Fairtrade chocolade, is een van de deelnemers. ... lees meer

Werkgroep Duurzame Natuursteen: Duurzaam inkopen kan niet zonder een eerlijke prijs

In 2010 moeten alle overheidsinkopen en aanbestedingen – in totaal voor 40 miljard per jaar – duurzaam zijn. Maar in de praktijk telt bij het inkoopbeleid van gemeenten, provincies en het rijk meestal alleen de prijs. Bij het plaveien of betegelen van een dorps- of stadsplein met natuursteen gaat de opdracht bijna altijd naar de laagste bieder. Dat gaat ten koste van de allerarmsten. Zij delven deze stenen in de Indiase en Chinese steengroeven onder vaak schrijnende arbeidsomstandigheden, terwijl hun leefmilieu grote schade oploopt. ... lees meer