De 1%Club heeft het verband tussen het MVO-beleid van bedrijven en hun medewerkersbetrokkenheid onderzocht.

Betrokken medewerkers zijn essentieel voor iedere organisatie. Uit stapels wetenschappelijk onderzoek blijkt dat organisaties met betrokken medewerkers productiever, innovatiever en winstgevender zijn. In deze organisaties is er minder ziekteverzuim, is de doorstroom van personeel beduidend lager en vertonen medewerkers minder contraproductief gedrag. Ook de klant profiteert van betrokken medewerkers, zo blijkt uit een groot aantal klanttevredenheidsonderzoeken. Het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid is, kortom, voor iedere organisatie cruciaal.

Om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen, ontdekken steeds meer organisaties de kracht van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De roep om verantwoord ondernemerschap komt tegenwoordig niet alleen vanuit de politiek, media en consument, maar in toenemende mate vanuit de organisatie zelf. Medewerkers, met name 55-plussers en de jongste generatie op de werkvloer, de zogenaamde Millennials (na 1980 geboren), zien graag dat de organisatie waarvoor ze werken zich in alle opzichten fatsoenlijk gedraagt. Sterker nog, MVO is een middel geworden om talent aan te trekken en te behouden. MVO heeft dan ook steeds minder te maken met liefdadigheid en steeds meer met de core business van ondernemingen.

Wat heeft het MVO-beleid te maken met de motivatie van medewerkers? Hoe kunnen bedrijven hun MVO-beleid optimaal vormgeven om de medewerkersbetrokkenheid te verhogen? Wat zijn de best practices in dit verband?

Om op deze vragen antwoorden te geven zijn ze eerst in de stapel wetenschappelijk onderzoek gedoken die de laatste jaren over dit onderwerp is verschenen. Daarnaast interviewden ze bij grote bedrijven 20 Nederlandse MVO managers over hoe zij de medewerkers betrekken bij hun MVO-beleid. In dit rapport presenteren we de resultaten. Daarmee hopen we organisaties te inspireren en handreikingen te doen om hun eigen MVO-beleid te verbeteren en hun medewerkersbetrokkenheid te vergroten.

Lees het rapport online