Beantwoording kamervragen over governance gap bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen

Antwoord van minister Koenders (Buitenlandse Zaken) en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op kamervragen van de leden Jasper van Dijk, Gesthuizen en Van Bommel over de governance gap op het gebied van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen.

Lees de beantwoording (pdf)

Share Button