Vandaag is de internationale dag tegen kinderarbeid. Kinderarbeid is een ernstige schending van mensenrechten. De internationale dag tegen kinderarbeid wil het bewustzijn over kinderarbeid vergroten. Kinderarbeid ontstaat door armoede en gebrek aan fatsoenlijk werk voor volwassenen. Ook gebrek aan sociale bescherming en een gebrek aan goed en verplicht onderwijs veroorzaken kinderarbeid.

Kinderarbeid in combinatie met een geringe mogelijkheid tot onderwijs kan leiden tot een verhoogde kwetsbaarheid van de jeugd. Dit blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO. Kinderen moeten in het belang van hun eigen ontwikkeling en die van de samenleving naar school kunnen gaan. De internationale dag tegen kinderarbeid staat dit jaar dan ook in het teken van onderwijs.

Wereldwijd hebben ongeveer 215 miljoen kinderen te maken met kinderarbeid. Ze gaan niet naar school. Ze hebben weinig of geen tijd om te spelen en ontvangen vaak niet de juiste voeding of zorg. Meer dan de helft van deze kinderen lijdt onder de ergste vormen van kinderarbeid. Een gevaarlijke omgeving, slavernij of andere vormen van gedwongen arbeid zoals prostitutie.

Nederland zet zich in voor de wereldwijde strijd tegen kinderarbeid. Nederland organiseerde de eerste mondiale conferentie tegen kinderarbeid in Den Haag (1997). Zo stond Nederland aan de wieg van de ILO-conventie 182, die de ernstigste vormen van kinderarbeid moet uitbannen. Nederland maakt zich nog steeds sterk voor wereldwijde ratificatie en uitvoering van de anti-kinderarbeidverdragen van de ILO. Ook steunt het ministerie van Buitenlandse Zaken via het mensenrechtenfonds diverse projecten tegen kinderarbeid.

Een mooi voorbeeld hiervan is het Child Labour Free Zones-project, uitgevoerd door de Coalitie Stop Kinderarbeid. Het Mensenrechtenfonds ondersteunt dit project in India, Zimbabwe, Uganda, Mali, Nicaragua en Turkije. Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak die de hele gemeenschap mobiliseert tegen kinderarbeid: families, scholen, werkgevers, autoriteiten. Het idee erachter is dat kinderarbeid alleen verdwijnt als alle betrokkenen het erover eens zijn dat kinderen in de schoolbanken thuishoren. Kinderen horen niet in een fabriek of op de akker.

Gisteren nam Minister Ploumen het handboek ‘Stepping stones towards creating Child Labour Free Zones’ in ontvangst van de Coalitie Stop Kinderarbeid. Het handboek dient als inspiratiebron voor andere organisaties of overheden die dezelfde aanpak willen hanteren.