In aanloop naar de Internationale dag tegen kinderarbeid op 12 juni neemt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, morgen het handboek ‘Stepping Stones for creating Child Labour Free Zones’ van Stop Kinderarbeid in ontvangst.

Child Labour Free Zones (Kinderarbeidvrije zones) zijn afgebakende gebieden waar de hele gemeenschap samenwerkt om kinderen uit het werk te krijgen en naar school te brengen. Bij het opzetten van deze zones werkt Stop Kinderarbeid nauw samen met partnerorganisaties in Azië, Afrika en Latijns Amerika.

Campagneleider Sofie Ovaa: “Dit boek geeft duidelijke handvatten aan organisaties die kinderarbeidvrije zones willen opzetten. Het gaat in op de verschillende situaties waarin dit mogelijk is en biedt praktische tips voor organisaties om de hele gemeenschap hierbij te betrekken.”

168 miljoen Volgens de meest recente cijfers zijn er nog steeds 168 miljoen kinderen die werken en niet naar school gaan. Ook in Europa is er daarom nog genoeg te doen. Zo is het vaak onduidelijk of er bij de productie van spullen die hier te koop zijn, kinderarbeid heeft plaatsgevonden. Bedrijven zouden daarom meer inzicht in hun productieketen moeten hebben en actief beleid moeten maken om kinderarbeid tegen te gaan. Mochten zij hierin tekort schieten, dan is het aan de overheid om adequate regelgeving in te voeren. Daarom pleit Stop Kinderarbeid voor het wettelijk vastleggen van een zorgplicht voor bedrijven. Alleen op die manier kunnen consumenten uiteindelijk een bewuste keuze maken.

Stop Kinderarbeid roept daarom overheden, bedrijven en burgers op om deel uit te maken van de oplossing. Want alleen samen kunnen we kinderarbeid de wereld uithelpen.

Over het handboek

De afgelopen drie jaar werkte Stop Kinderarbeid binnen het project Omar’s Droom aan het creëren en uitbreiden van Kinderarbeidvrije Zones in Afrika. Met dit project, dat in 2012 met financiering van de Nationale Postcode Loterij gestart werd, zijn inmiddels ruim 27 duizend kinderen uit het werk gehaald en terug in school geplaatst.