Ex-kindarbeider vertelt haar verhaal op internationale conferentie SZW

Op de internationale conferentie tegen kinderarbeid, die 10 en 11 mei in Den Haag plaatsvindt, is een ex-kindarbeidster aanwezig om over haar jeugd te vertellen. Het gaat om Awa Niang uit Senegal (21 jaar). Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert de conferentie samen met de International Labour Organization (ILO) en is tevens gastheer. Naar verwachting nemen ongeveer 350 vertegenwoordigers uit tachtig landen deel aan de conferentie. ... lees meer

Campagne Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats

Onlangs lanceerde de campagne ‘Stop kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ een wereldwijde petitie in de aanloop naar de internationale kinderarbeidconferentie die op 10 en 11 mei a.s. in Den Haag plaatsvindt. De petitie dringt aan op een fundamentele verandering in de internationale aanpak van kinderarbeid. De conferentie richt zich op de aanpak van de ergste vormen van kinderarbeid. ‘Stop Kinderarbeid’ is echter van mening dat de tijd gekomen is voor een wereldwijd actieplan tegen alle vormen van kinderarbeid die kinderen uit school houdt en/of hun gezondheid schaadt. Verder moeten ondernemers worden verplicht om geen gebruik te maken van kinderarbeid, ook niet in hun toeleveringsketen. ... lees meer

Bedrijfsleven aan de slag tijdens NL DOET

NL DOET (voorheen Make a Difference Day: MADD) is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en vindt plaats op 19 en 20 maart. In totaal zijn er 75.000 mensen nodig om alle klussen te klaren. Op 1 februari start de uitgebreid landelijke wervingscampagne. Overal in Nederland kan men vrijwillig aan de slag. Op dit moment staan er al ruim 900 klussen in de landelijke database op www.nldoet.nl en dat worden er de komende tijd alleen maar meer. Ook veel BN-ers, leden van de Koninklijke Familie en de politiek doen vrijwilligerswerk tijdens NL DOET. ... lees meer

Diversiteitsbeleid wordt te veel gezien als MVO

Het voeren van een diversiteitsbeleid wordt door te weinig werkgevers gezien als een omzetverhogende investering. Dat blijkt uit de Diversiteitsbarometer 2009 van GITP en DutchVersity. Verhoging van het bedrijfsresultaat en het vergroten van de afzetmarkt worden door werkgevers als laatste redenen genoemd voor het voeren van een diversiteitsbeleid. Zij geven aan dat het terugzien van de gemêleerde samenleving in de personeelssamenstelling en het verhogen van het bedrijfsimago hoofdredenen zijn voor het voeren van een dergelijk beleid. ... lees meer

Clinton Global Initiative: The Body Shop onthult nieuw initiatief tegen kinderhandel en seksuele uitbuiting van kinderen

Tijdens de jaarlijkse vergadering van het Clinton Global Initiative, die vandaag voor de vijfde keer plaatsvindt in New York, onthult Sophie Gasperment, CEO van The Body Shop International, een uniek nieuw initiatief tegen wereldwijde kinderhandel en seksuele uitbuiting van kinderen. ... lees meer

Onderzoek in Nederland geïmporteerde producten op kinderarbeid

De Nederlandse regering moet onderzoeken welke geïmporteerde producten voor een aanzienlijk deel met behulp van kinderarbeid tot stand komen en zo’n aanpak ook in EU verband bepleiten. Dat vindt de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ waaraan de FNV, Hivos, de Algemene Onderwijsbond en de Landelijke India Werkgroep deelnemen. Een dergelijk rapport helpt zowel de consument om keuzes te maken en spoort bedrijven in die sectoren aan om hun productieketen ‘op te schonen’. Ook de overheid kan deze informatie gebruiken, bijvoorbeeld voor duurzaam inkopen, het onthouden van subsidies aan bedrijven die kinderarbeid gedogen en de dialoog met landen over de naleving van mensenrechten. ... lees meer

HR: Voorkom holle frasen duurzaamheid

Op maat gemaakte trainingen en programma’s zijn noodzakelijk om mensen in beweging te krijgen en de dagelijkse praktijk en cultuur binnen bedrijven duurzamer te maken. Medewerkers en managers hebben behoefte aan een vertaling van wat duurzaam ondernemen voor hen persoonlijk betekent. Trainingen die inzicht geven in de eigen rol en invloedssfeer en die concrete handvaten en kennis bieden om als werknemer duurzaamheid vorm te geven. ... lees meer