Nederlandse banken willen zich extra inspannen om mensenrechtenschendingen te voorkomen. Omdat sommige problemen niet door banken alleen op te lossen zijn, gaan de NVB en haar leden hierover de komende maanden in gesprek met vakbonden, overheid en ngo’s.

Het doel van de gesprekken is om te komen tot een zogeheten internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) convenant. De gesprekken vinden plaats onder leiding van oud-minister Jacqueline Cramer en worden gefaciliteerd door de SER.

Uiteraard letten Nederlandse banken bij aanvragen van zakelijke klanten scherp op de manier waarop het bedrijf zaken doet. Banken onderzoeken of hun klanten bijvoorbeeld niet betrokken zijn bij kinderarbeid of landroof. De convenantspartijen onderzoeken nu hoe het risico dat klanten van Nederlandse banken toch betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen verder kan worden verkleind en hoe de positieve invloed van banken kan worden vergroot.

Naast de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) participeren de Rijksoverheid, de vakbonden FNV en CNV en de NGO’s Oxfam Novib, Amnesty International en PAX in het proces. De afspraken die deze partijen de komende maanden met elkaar maken zullen gebaseerd zijn op de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de Guiding Principles inzake bedrijven en mensenrechten van de Verenigde Naties.