Simon Zadek in het FD: ‘De tijd voor intelligent kapitalisme is aangebroken’

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 11 maart 2002). Wie een tweede Enron wil voorkomen, moet zijn heil niet zoeken in nog meer regelingen, maar gewoon het bonussysteem voor fondsbeheerders en de opleidingen voor accountants veranderen. Want dan pak je de oorzaken van het probleem aan in plaats van de symptomen. Dat is de mening van Simon Zadek, Chief Executive van de internationale organisatie AccountAbility. ... lees meer

Eerste klimaatneutrale congres van Nederland

Het 3e Nationaal Sustainability Congres, dat plaatsvindt op 19 maart in ’t Spant te Bussum, is het eerste klimaatneutrale congres van Nederland. Alle uitstoot van CO2 die gepaard gaat met het energieverbruik van het congres en het transport van de deelnemers wordt door Business for Climate gecompenseerd met CO2-credits uit duurzame bosprojecten. CO2 is de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect. Door de aanplant van duurzaam bos wordt CO2 opgenomen uit de atmosfeer en wordt tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van biodiversiteit. In totaal wordt 7 ton CO2-gecompenseerd. ... lees meer

IRRC Finds Companies Pay High Proportion of Non-Audit Related Fees to Auditors

The Investor Responsibility Research Center (IRRC) has released its extensive review and analysis of the fees public companies pay to their auditors, which were broken out into fees for audit and non-audit services for the first time last year under new SEC regulations. The Audit/Non-Audit Fee Landscape: Analysis and Benchmarks covers more than 1,200 companies in the S&P 500, S&P MidCap, and S&P SmallCap indexes. ... lees meer

Debaters vinden elkaar in keurmerk duurzaam ondernemen

Vriendschap en opwinding gingen hand in hand tijdens het debat over duurzaam ondernemen op 4 maart in de Thorbecke-zaal van de Tweede Kamer. Deelnemers aan dit initiatief van advies- en ingenieursbureau DHV en Jong Management van VNO-NCW waren de Tweede Kamerleden Stef Blok (VVD) en Kees Vendrik (GroenLinks), vice-voorzitter van Jong management Margreet Hansink en René Leegte, adviseur duurzaam ondernemen bij DHV. Als opwarmer gaf de heer Joop Jansen, CEO van het bouwconcern Heijmans NV een lezing over zijn visie op het onderwerp. ... lees meer

ABN Amro eigenaar van clusterbommen producent

Uit onderzoek van de Campagne tegen Wapenhandel is gebleken dat ABN AMRO sinds vorig jaar eigenaar is van de Britse clusterbommen fabrikant INSYS. Internationale humanitaire en vredesorganisaties pleiten al jaren voor een moratorium op het gebruik van deze wapens. De Campagne tegen Wapenhandel roept klanten van ABN Amro op de bank te vragen afstand te doen van hun belang in de wapenfabrikant. ... lees meer

NIKE en ADIDAS in Indonesië: nog steeds wantoestanden

De lonen van arbeid(st)ers die voor Nike en adidas in Indonesië sportschoenen produceren zijn zo laag dat arbeid(st)ers die bij hun gezin willen wonen worden gedwongen om schulden te maken om in de dagelijkse levensbehoeften van hun familie te voorzien. De meeste arbeid(st)ers zijn door armoede gedwongen om hun kinderen naar ver gelegen dorpen te sturen waar familieleden voor de kinderen zorgen. ... lees meer

Geen verantwoord ondernemen-prijs DISK

Het landelijk arbeidspastoraat DISK stelt voorlopig geen prijs in voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. De instelling heeft dit besloten, omdat onder met name werknemers-, werkgevers- en brancheorganisaties te weinig draagvlak voor de MVO-prijs bestond. ... lees meer

Prijs Rabobank voor verantwoord ondernemen

Jonge ondernemers met originele, vernieuwende ideeën kunnen nu meedingen naar de Herman Wijffels Innovatieprijs die de Rabobank in september voor het eerst zal uitreiken. Met deze prijs wil de Rabobank jonge ondernemers stimuleren, die innovatieve producten, diensten of processen ontwikkelen of een verfrissende visie hebben op ondernemerschap. Het gaat daarbij niet alleen om bedrijfseconomische ondernemingskwaliteiten, er worden ook eisen gesteld aan vaardigheden in modern coöperatief denken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alle ondernemers die jonger zijn dan 36 jaar kunnen meedingen naar de eerste prijs van maximaal EUR 100.000,-. Zij kunnen zich inschrijven bij hun lokale Rabobank. ... lees meer

Consumentebond: “Geef consument recht op product- en keteninformatie”

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 6 maart 2002). De overheid verwacht dat consumenten bedrijven aanzetten tot verantwoord ondernemen , maar dan moeten ze daar wel de macht en instrumenten voor krijgen, zegt Melanie Peters De overheid hanteert in haar denken over consumenten nog steeds het impliciete uitgangspunt dat het consumentenbeleid een afgeleide is van het beleid gericht op bedrijven. Zo zou een effectief mededingingsbeleid direct in het belang zijn van de consument en leiden tot lagere prijzen en betere producten. Door bedrijven aan te spreken op hun verantwoord ondernemerschap, wil de overheid maatschappelijk wenselijke productie bewerkstelligen. De visie dat een sterke positie van de consument een voorwaarde is voor het functioneren van de markt en voor werkelijke sturing vanuit een maatschappelijke vraag ontbreekt. ... lees meer