Het CDA Duurzaamheidsberaad heeft het concept regeer- en gedoogakkoord beoordeeld op een toekomstbestendige balans tussen economie (‘profit’), mensen (‘people’) en onze omgeving (‘planet’).

“Veel aandacht voor de problemen van gisteren (ouderwetse oplossingen voor de crisis en integratie-problemen), maar nauwelijks aandacht voor de problemen van morgen (milieu, klimaat, duurzaamheid).”

Het CDA Duurzaamheidsberaad is van mening dat dit akkoord, door zijn focus op economische bezuinigingen, leidt tot stilstand in plaats dat het een nieuwe inpuls geeft aan duurzame ontwikkelingen voor de generaties na ons. Enkele goede woorden over duurzaamheid gaan onvoldoende samen met duidelijke beleidsvoornemens. Dit is des te zorgelijker omdat de partijen die aan deze combinatie willen meewerken totaal verschillende visies hebben.

Het regeerakkoord ademt geen lange termijn “profit” denken. Her en der wordt bezuinigd, maar er is geen perspectief om de economie te hervormen en te laten bijdragen aan de grote thema’s van nu en de toekomst, zoals het tegengaan van de klimaatverandering, doorvoeren van een energietransitie en bescherming van de biodiversiteit. Innovatie in duurzame technologie wordt genoemd, maar niet ingevuld.

Ten aanzien van het thema “people” verplicht de aangenomen partij-resolutie “Duurzame Samenleving” in 2007 het CDA om zich op alle niveau’s sterk te maken voor álle mensen en organisaties die zich inspannen voor onze samenleving, onafhankelijk van geloof, nationaliteit of andere gronden. In de nu voorgestelde regeringscombinatie zal deze afgesproken stellingname telkens bevochten moeten worden, want met name CDA en PVV leggen de teksten geheel anders uit. Dat is geen basis voor een bindend kabinet!

Het kabinet Balkenende-IV (ook CDA) zette ten behoeve van het thema leefomgeving (“planet”) het werkprogramma Schoon en Zuinig op, dat concrete doelen stelde voor de duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Hoewel een tussenrapportage duidelijk laat blijken dat juist extra maatregelen nodig zijn, zien we in het rechtse akkoord juist een afbouwen van de benodigde inspanning. Wij vinden dat onacceptabel en in strijd met de CDA-kernwaarden rentmeesterschap en verantwoordelijkheid nemen (waar die bij de overheid ligt).

Het CDA Duurzaamheidsberaad zal een resolutie aan het partijcongres voorleggen in lijn met deze verklaring.