Piet Moerland, bestuursvoorzitter Rabobank Nederland: “Duurzame innovaties zijn belangrijk voor mens en milieu, maar ook als motor voor onze economie. Veel innovaties vinden plaats in het midden- en kleinbedrijf. De Rabobank wil de koplopers een platform bieden en vooruit helpen. De Herman Wijffels Innovatieprijs biedt beide.”
Onder de tien genomineerden bevinden zich onder andere een aspergesteekmachine die geheel automatisch rijpe asperges oogst, een kledingstuk ontworpen voor jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis en een nieuwe uitwendige meetmethode die tijdens een bevalling de weeën keuriger, veiliger en comfortabeler voor de patiënt kan monitoren. Deze maar ook de andere zeven genomineerden maken allemaal kans op de innovatieprijs. De prijsuitreiking is op 18 november a.s. tijdens het najaarsevenement van het Octrooicentrum. De Herman Wijffels Innovatieprijs wordt dit jaar voor de negende keer gehouden.
De afgelopen maanden heeft een beoordelingscommissie zich gebogen over de ingediende innovaties. Een jury van externe deskundigen zal onder voorzitterschap van Rabobank bestuursvoorzitter Piet Moerland gaan uitmaken wie in november de hoofdprijs van 50.000 euro wint, respectievelijk de tweede, derde en aanmoedigingsprijs. In totaal is 122.500 euro aan prijzengeld beschikbaar. Er is bij de beoordeling van het idee gelet op innovatief vermogen, de sociaal maatschappelijke en/of milieu bijdrage die de innovatie levert, de haalbaarheid, rentabiliteit en de vraag of er een markt voor is. Uit de 10 genomineerden gaat de jury de uiteindelijke prijswinnaars kiezen.

Overzicht genomineerden Herman Wijffels Innovatieprijs 2010
ViwateQ BV (N.W. Buijs)
ViwateQFinishing: een nieuwe milieuvriendelijke methode om RVS te reinigen en te conditioneren, zonder gebruik van chemicaliën. Machines uit o.a. de voedingsindustrie worden hygiënischer gereinigd.
www.viwateq.com
Plaats: Utrecht

Simgas BV (S. Castro en M. Castro)
Biogassysteem voor ontwikkelingslanden. Dit systeem is betaalbaar, modulair van 2m2 tot 16m2 en beter geïsoleerd dan gangbare systemen. Het biogas kan worden gebruikt om op te koken of voor verlichting.
Plaats: Rotterdam

ASM (C.J.M. Ooms)
AspergeSteekMachine: een machine die geheel automatisch de rijpe asperges oogst. Door middel van een camera ‘ziet’ de machine wanneer een asperge geoogst kan worden. De machine gaat onder het afdekplastic zelfstandig te werk.
Plaats: Ossendrecht

Nemo NV (S.N. Lemmens, C.H.L. Peters, R. Vullings, S.G. Oei)
Een innovatieve uitwendige meetmethode om tijdens een bevalling de weeën nauwkeuriger, veiliger en comfortabeler voor de patiënt te monitoren. Hierbij worden NEMO-elektrodepleisters en NEMO-verbindingshardware gekoppeld aan bestaande infrastructuur in ziekenhuizen. Hiermee worden dreigende vroeggeboortes beter in kaart gebracht en kan betere therapie of tijdig ingrijpen gerealiseerd worden, waarmee vroeggeboortes uiteindelijk worden voorkomen. www.nemohealthcare.com
Plaats: Veldhoven