Odlo is voor het vierde opeenvolgende jaar door de Fair Wear Foundation beloond met een ‘leader status’. Deze kwalificatie wordt toegekend aan kledingfabrikanten die een buitengewone inspanning leveren om de arbeidsomstandigheden in hun productieketens voortdurend te verbeteren.

De Fair Wear Foundation is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich inzet om de arbeidsvoorwaarden in kledingfabrieken over de hele wereld te verbeteren. Ze verschaft strikte richtlijnen voor arbeidspraktijken en specificaties voor het toezicht op en de verbetering van de wereldwijde toeleveringsketens en onderwerpt alle leden aan een alomvattende, jaarlijkse audit. Deskundige auditors gebruiken gedefinieerde indicatoren om na te gaan of de bedrijven aan de vereisten van de Fair Wear Foundation voldoen en in welke mate hun beslissingen en processen bijdragen aan betere arbeidsomstandigheden bij leveranciers. De resultaten worden verzameld in de ‘Brand Check Performance’ en vervolgens gepubliceerd.

Het waarborgen van eerlijke arbeidsomstandigheden in zijn toeleveringsketen is een belangrijke kwestie voor Odlo, dat vorig jaar zijn tienjarig lidmaatschap van de Fair Wear Foundation vierde. Het sportswearmerk is één van de eersten die in 2008 toetrad. Odlo zet zich in voor een mondiale, toonaangevende norm voor eerlijke kleding. Ruim vijftig procent van Odlo’s kledingstukken wordt vervaardigd op twee locaties in Roemenië en Portugal. Dankzij een streng toezicht op zijn leveranciers, kan Odlo de Gedragscode voor de Kledingindustrie efficiënt implementeren.

“We zijn blij dat we erkenning krijgen voor onze voortdurende inspanningen om de arbeidsomstandigheden in onze wereldwijde toeleveringsketens te verbeteren”, zegt Odlo’s CEO Knut Are Høgberg. “We zijn dan ook erg trots op onze voorbeeldfunctie. Duurzaamheid is als een verre eindbestemming. We moeten onze krachten bundelen om er te komen. Samen met onze werknemers, leveranciers en partners blijven we ons inzetten om onze impact te vergroten. Ons lidmaatschap van de Fair Wear Foundation helpt ons om nog verder te verbeteren, dankzij voortdurende interactie en samenwerking met de stichting zelf en met andere aangesloten merken uit onze sector.”