Met de Rabo Duurzame innovatieprijs stimuleert de Rabobank ondernemers mee te werken aan innovatieve oplossingen die er echt toe doen! Ondernemers die niet alleen willen bijdragen aan de groei van hun bedrijf, maar ook aan een maatschappelijk vraagstuk en een betere wereld. In 2019 wordt de Rabo Duurzame Innovatieprijs opnieuw uitgereikt. De inschrijving daarvoor is geopend!

De Rabo Duurzame Innovatieprijs is voor ondernemers die met hun innovatie durven op te staan om iets te betekenen voor de maatschappij. Die de wereld kennis laten maken met haalbare en rendabele innovaties, in de laatste ontwikkelingsfase, en met maatschappelijke impact. Voor ondernemers die willen groeien en hun steentje willen bijdragen aan vooruitgang in de maatschappij.

Over de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019

De Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019 wordt uitgereikt in 3 categorieën:

Categorie: Food & Agri

Innovaties voor duurzame landbouw en voedselvoorziening

Innovaties gericht op:

 • verbetering van voedselproductie door gebruik te maken van nieuwe technologieën
 • de groeiende wereldbevolking van voldoende, veilige en voedzame voeding te voorzien
 • minder belasting van het milieu en de omgeving te realiseren
 • transparantere ketens en duurzaam efficiënt ketenbeheer na te streven

Categorie: Circulaire economie & klimaat

Innovaties voor een duurzame economie

Innovaties met als doel:

 • kringlopen van grondstoffen of nutriënten te sluiten
 • uitstoot van broeikasgassen te verlagen
 • energie- en grondstofverbruik te verminderen of verduurzamen
 • vernieuwende initiatieven om samen innovatieve ketens te vormen

Categorie: Vitale gemeenschappen & zorg

Innovaties voor vitaliteit, leefbaarheid en goede zorg

Innovaties die:

 • vitaliteit en leefbaarheid bevorderen
 • initiatieven stimuleren waarbij mensen samen ondernemen of samenwerken voor een gemeenschappelijk belang
 • zuinige en zinnige zorg voor nu en in de toekomst waarborgen

Meer informatie/inschrijven