Sustainalytics heeft Rabobank bovenaan haar duurzaamheidsranglijst van grootbanken geplaatst. Het betekent dat de Rabobank de hoogste score heeft gehaald voor de wijze waarop zij de Environmental Social Governance (ESG)-data toepast in haar dienstverlening en voor de manier waarop zij met risico’s omgaat. Het risico dat de Rabobank financiële schade oploopt als gevolg van milieu- en maatschappelijk beleid is volgens Sustainalytics verwaarloosbaar klein (negligible).

Dat risico is relevant voor investeerders (institutionele beleggers) die in duurzame bedrijven willen investeren. Vier jaar geleden stond Rabobank nog op plaats 62. Afgelopen jaren kwam de Rabobank in de top 10, vorig jaar op nr. 2. “Dat de Rabobank nu op nummer 1 staat, zegt veel over hoe wij de ambities uit de duurzaamheidsstrategie Samen Duurzaam Sterker nu in de praktijk weten waar te maken”, zegt Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank. “De Rabobank legt er bovendien verantwoording over af in haar jaarverslag, wat investeerders extra comfort geeft.”

Lees het volledige artikel