SABIC, een wereldleider in de chemische industrie gevestigd op Chemelot, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in een grensverleggend project door als eerste gecertificeerde circulaire polymeren te produceren op basis van een grondstof afkomstig uit gemengd plastic afval.

De productie van deze eerste gecertificeerde circulaire polymeren maakt deel uit van wat bekend staat als de ‘marktintroductiefase’. Deze fase is in januari gestart en is een belangrijke eerste stap naar een nieuwe circulaire waardeketen voor plastic. De eerste hoeveelheden pyrolyse-olie – de grondstof die gemaakt wordt uit plastic afval – zijn in de productiefaciliteit van SABIC in Geleen als grondstof gebruikt om de eerste gecertificeerde circulaire polymeren te produceren. De gepatenteerde pyrolyse-olie is vervaardigd door PLASTIC ENERGY Ltd uit gemengd plastic afval van lage kwaliteit, dat anders wordt verbrand of gestort.

De productie en commercialisering van de eerste maandelijkse volumes van gecertificeerde circulaire polymeren – polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) – zijn een belangrijke stap met het oog op de in 2021 geplande opstart van de commerciële fabrieken die SABIC en PLASTIC ENERGY voornemens zijn te bouwen in Nederland en waarin laagwaardig plastic afval zal worden verwerkt tot een alternatieve grondstof.

“De ontwikkeling van gecertificeerde circulaire polymeren is een innovatieve doorbraak en de marktintroductiefase van SABIC is een kritieke fase in dit proces”, aldus Frank Kuijpers, General Manager Corporate Sustainability bij SABIC. “De introductie slaat een brug van een lineaire naar een circulaire economie en biedt klanten de mogelijkheid deze gecertificeerde circulaire polymeren te positioneren. Dankzij deze aanpak kan het vertrouwen in dit pioniersproduct eerst groeien voordat SABIC overgaat naar productie op volle capaciteit.”

De circulaire PE en PP zijn volgens het International Sustainability and Carbon Certification Plus (ISCC+) systeem gecertificeerd. ISCC+ toetst hiertoe de gehele waardeketen. Er wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd massabalans principe. Hierin mag voor iedere 1000 kg alternatieve grondstof die in de kraker wordt verwerkt en dus 1000 kg fossiele grondstof vervangt, ook 1000 kg polymeren als gecertificeerd circulair product worden bestempeld.

Gecertificeerde circulaire polymeren zullen de klanten van SABIC helpen tegemoet te komen aan de vraag van de consument naar meer duurzame producten en dragen bij aan het sluiten van de kringloop door hergebruik van plastic afval.