Body Shop roept op tot boycot Esso

Oprichter Anita Roddick van Body Shop roept op tot een boycot van Esso. Daarmee wil zij protesteren tegen het afwijzen van het protocol van Kyoto over het terugdringen van het broeikas-effect door de Amerikaanse president Bush. ... lees meer

Verantwoord ondernemen gebaat bij meetinstrumenten

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 17 augustus 2001). De wetenschap is van groot belang bij verdieping en verbreding van de bedrijfsstrategie voor mensen, milieu en winst Filosoof Henk van Luijk heeft reden tot een feestje; als een van Nederlands pioniers in het denken over bedrijfsethiek, ziet hij zijn zaaigoed tot wasdom komen. Het bedrijfsleven oriënteert zich in toenemende mate op maatschappelijke verantwoordelijkheid. Evenwel kan hij er niet van genieten, blijkens zijn column van 8 augustus in Het Financieele Dagblad. Enigszins verongelijkt constateert hij theoretische verschraling, voortschrijdende instrumentalisering en moreel vormverlies. Deze constatering doet geen recht aan het groeiproces dat ondernemingen momenteel doormaken. ... lees meer

Coming up: AA2000, the revision of AA1000

AccountAbility launched the AccountAbility 1000 (AA1000) Framework in November 1999 to provide a practical framework for organisations to address issues of accountability and to improve overall performance. At its heart is a quality management process based on stakeholder engagement. Organisations apply AA1000 in many and varied ways. It acts as a guide to best practice in social responsibility in business and not-for-profit organisations world wide. In an increasing number of cases, organisations are publicly referring to their use of AA1000 or are using independent advisors to provide statements of quality assurance matched against the contents of AA1000. AA1000 is referenced in published reports from organisations as varied as Agrocel, British Airways, Camelot, the Co-operative Bank, CIS, CWS, the Ford Motor Company, London & Quadrant Housing Group, Novo Nordisk, Shared Earth, Southern Sun Group, Traidcraft, TXU Europe, University Hospital Lewisham and Van City. It has also informally influenced a far larger group. AccountAbility is committed to developing a revised version of AA1000 in 2001. AA2000 – Accountability Management will build on an analysis of the use of AA1000 and other standards and tools, and an assessment of the needs expressed by corporations and their stakeholders for quality processes of accountability management. ... lees meer

Maatschappelijk ondernemen verschraalt

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 7 augustus 2001). Ergens, vijf tot acht jaar geleden, is een nieuwe term opgekomen: maatschappelijk verantwoord ondernemen . Zelden heeft een begrip in zo’n korte tijd zoveel furore gemaakt. Ondernemingen, branches, milieugroeperingen, de Consumentenbond en alle media, voortdurend hebben zij het erover, met als voorlopig hoogtepunt, vorig jaar december, het rapport van de SER ‘De winst van waarden’, dat door het kabinet onverkort is overgenomen. De afkorting ‘MVO’ is onder kenners zelfs tot het normale spraakgebruik gaan behoren. ... lees meer

‘Shell maakt geen duurzame winst’

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 31 juli 2001). Unilever, Koninklijke Olie en nog een aantal beursgenoteerde ondernemingen hebben verklaard op milieu- en sociaal gebied duurzaam te willen ondernemen. Via sociale en milieujaarverslagen doen zij verslag van hun inspanningen. Maar hoe hoog is hun duurzame winst? ... lees meer

Financiële winst van veel bedrijven niet duurzaam door niet betaalde milieukosten

Het volledig internaliseren van milieukosten zou voor bedrijven als DSM, Shell, KLM en Crown van Gelder betekenen dat de winst negatief zal uitvallen. Dat is de conclusie van het Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie (TME) in Den Haag in een op hun website (www.tme.nu) gepresenteerd artikel. TME heeft een methode ontwikkeld om de milieuschade (emissies naar lucht, water en afval) uit te drukken in geld, zodat deze (nu nog) externe milieukosten kunnen worden vergeleken met de financiële winst van deze bedrijven. ... lees meer