Tiny Miracles kan zich nu officieel een ‘Certified B Corporation’ noemen. Daarmee sluit de onderneming zich aan bij een netwerk van meer dan 3.400 bedrijven wereldwijd die commerciële belangen succesvol weten te combineren met het leveren van een bijdrage aan een betere wereld. Tiny Miracles heeft zich toegelegd op het ontwikkelen van een holistische aanpak om extreme armoede tegen te gaan.

Toen ik in 2010 dertig straatkinderen in de red light area van Mumbai naar school stuurde omdat ik dacht dat educatie hun ticket to freedom was, bleek ik het verkeerd te hebben: zo simpel was het niet. Vastberaden om ze te helpen en een oplossing voor hun situatie te vinden ben ik op zoek gegaan. Ik had nooit durven dromen dat Tiny Miracles uit zou groeien tot een bedrijf dat echt impact heeft op armoede, iets waar mensen zo moeilijk uit komen. Onze B Corp status motiveert ons om de lat hoog te blijven leggen: ik hoop dat ik over tien jaar kan zeggen dat extreme armoede niet meer bestaat,” aldus oprichter Laurien Meuter.

Hubertine Roessingh, Executive Director B Lab Benelux: “Tiny Miracles heeft een duurzame aanpak voor armoede gevonden in een innovatief business model dat mensen voorziet van werk en onafhankelijk maakt. In ons assessment scoort Tiny Miracles dan ook bijzonder hoog als het aankomt op de impact die ze hebben op de wereld. Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuw verworven B Corp status gaat helpen om de Tiny Miracles-aanpak op nog grotere schaal uit te rollen.”

Using business as a force for good

Wereldwijd behoren bedrijven als Tony’s Chocolonely, Ben & Jerry’s, Patagonia en Fairphone tot de gecertificeerde bedrijven. B Corp bedrijven voldoen aan de hoogste standaarden op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie. Er wordt tijdens een streng assessment niet alleen gekeken naar het product of de service van een onderneming, maar ook naar de impact van het bedrijf op werknemers, klanten, leveranciers, de samenleving en het milieu. Het motto van de B Corp Certification luidt dan ook ‘using business as a force for good’.