Rijkswaterstaat zoekt circulaire innovaties

Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen en de economie te versterken verduurzaamt de overheid de Rijksinfrastructuur. Als grote opdrachtgever wil Rijkswaterstaat in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen. Hiervoor is Rijkswaterstaat op zoek naar circulaire innovaties.

Er is al een groot aantal circulaire innovaties, producten en procesinnovaties ontwikkeld voor de grond, weg- en waterbouwsector (GWW). In 2018 is een eerste overzicht gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Inmiddels is de Rijksstrategie voor klimaatneutrale en circulaire infraprojecten 2030 in uitvoering en gaan we aan de slag met kansrijke innovaties. Daarom wordt er nu een uitgebreidere variant van de studie uit 2018 uitgevoerd.

Aanmelden innovaties

Aanmelden van innovaties kan bij NIBE. We gaan deze valideren op basis van impact indicatoren conform Leidraad 2.0 Meten van circulariteit van Platform Circulair Bouwen ’23. Dit zijn indicatoren zoals Technology Readyness Level, haalbaarheid, geschiktheid voor brede toepassing, LCA-scores en eigenschappen met betrekking tot recycling en hergebruik. Hieruit volgt een ‘shortlist’ van koplopers met de meest kansrijke circulaire innovaties, waarvoor Rijkswaterstaat een podium biedt met het Innovatieloket en mogelijk voor toepassing in fysieke testruimten zoals de ‘innovatiestrook’ van LivingLab InnovA58. Bovendien zullen de resultaten van deze studie natuurlijk actief met u gedeeld worden.

U kunt uw circulaire innovatie tot 9 september 2020 aanmelden.

Innovatie Monitor GWW

Hoe innovatief zijn bedrijven die actief in de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw? Stelt uw organisatie innovaties uit óf grijpt uw organisatie de kans aan om verder te digitaliseren, de concurrentiepositie te verbeteren, of verder te verduurzamen? Het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam voert jaarlijks De Nederlandse Innovatie Monitor uit.

Op verzoek van Rijkswaterstaat wordt deze monitor ook separaat uitgevoerd onder bedrijven die actief zijn in de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw. Dit biedt aanvullende inzichten in de mate van innovatie en duurzaamheid in deze bedrijfstak. Zo vergroten we samen de kans voor een vitale, innovatievere en duurzamere toekomst voor de GWW. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit onderzoek.

Hoe doet u mee?

U kunt de monitor invullen aan het einde van de survey van NIBE of via de website van de Nederlandse Innovatiemonitor U kunt de vragenlijst invullen tot en met 9 september 2020. Dit vergt ongeveer 10 minuten, desgewenst ook verspreid over de tijd. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Share Button