Praktijkgerichte opleiding MVO van start bij Erasmus Universiteit

Erasmus Universiteit Rotterdam lanceert eerste universitaire opleidingen in Corporate Social Responsibility Management en Corporate Social Responsibility Auditing. Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt steeds meer aandacht en staat prominent op iedere bestuursagenda. Toch ontbrak een postinitiële opleiding waar managers en auditors zich kunnen specialiseren op dit gebied. De Erasmus Universiteit start daarom september 2006 met de éénjarige programma’s Corporate Social Responsibility (CSR) Management en CSR Auditing. Nancy Kamp-Roelands, werkzaam als senior manager bij Ernst & Young, is verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding. ... lees meer

RFID schept mogelijkheden duurzaamheid

RFID-tags en -labels scheppen nieuwe mogelijkheden voor met betrekking tot duurzaamheid en verpakkingen. Over dit onderwerp, ‘Duurzaamheid en RFID’, zal op donderdag 27 april een NVC Actualiteitcollege plaatsvinden. Dit college zal worden geleid door Lionne van Drunen. Zij heeft bij het NVC een grootschalig onderzoek uitgevoerd op het gebied van RFID en duurzaamheid, in samenwerking met het Copernicus Instituut. ... lees meer

Bedrijfsleven haalt voordeel uit klimaatverandering

Bedrijven houden steeds meer rekening met klimaatverandering. Een groeiend aantal ziet er ook economische voordelen in en wil profiteren door nieuwe producten en diensten op de markt te zetten. Voorbeelden hiervan zijn de succesvolle hybride-auto van Toyota, de investeringen van General Electric in klimaatvriendelijke technologieën, en banken die zich in emissiehandel begeven. Andere bedrijven zijn minder pro-actief, wachten af hoe het overheidsbeleid zich ontwikkelt en nemen in de tussentijd alleen die maatregelen die nodig zijn. ... lees meer

Bedrijven als de missing link in internationaal klimaatbeleid

Vierentwintig grote internationale bedrijven hebben de G8 opgeroepen om duidelijke regels voor het klimaatbeleid op te stellen en een internationaal systeem van emissiehandel in te voeren. Tegelijkertijd blijft de regering Bush zich onder invloed van machtige bedrijven als oliegigant Exxon (Esso) verzetten tegen het Kyoto Protocol, zoals eerder deze maand op basis van regeringsdocumenten werd onthuld. ... lees meer

Duurzaamheid in katoenteelt is nog ver te zoeken

De wereldwijde teelt van katoen kenmerkt zich door een hoog waterverbruik, een zorgelijke inzet van gewasbeschermingsmiddelen en een aanslag op de biodiversiteit. Tegelijk zijn er weinig gegevens over het effect van katoenteelt op het milieu beschikbaar. Om de teelt van katoen te verduurzamen is certificering van de productie nodig, met aandacht voor sociale rechtvaardigheid voor boeren en landarbeiders. Dat staat in het rapport The sustainability of cotton dat de Wetenschapswinkel van Wageningen UR in opdracht van Goede Waar & Co op 10 april uitbrengt tijdens het Fashion United Event 2006 in het World Fashion Centre in Amsterdam. Een dergelijk omvangrijke bundeling van literatuur over duurzaamheid van katoenproductie is niet eerder verschenen. ... lees meer

MKB-er?: doe mee met het online MVO-onderzoek!

Beste ondernemer, Wellicht doet de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belletje bij u rinkelen, maar weet u niet precies (meer) wat het inhoudt. Of u weet wat het betekent, maar niet wat de voordelen zijn. Om een beter inzicht te krijgen in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het MKB is een vragenlijst opgesteld. ... lees meer

Does It Pay for a Business to Do Good?

As Google recently illustrated when it compromised its “Don’t be evil” motto to do business in China, socially responsible corporate behavior does not always go hand in hand with the bottom line. In fact, while there may be a business case for doing good, there is no evidence that more responsible firms perform better financially, according to Haas Professor David Vogel, author of the new book, “The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Responsibility.” Similarly, socially responsible investment funds don’t deliver higher or lower returns than any other fund, Vogel writes. ... lees meer

Studenten Erasmus Universiteit doen onderzoek maatschappelijk betrokken ondernemen

Studenten uit verschillende studierichtingen van de EUR houden zich in het kader van het project ‘service learning’ de komende maanden bezig met onderzoek naar maatschappelijk betrokken ondernemen. Hun onderzoeksgebied ligt in en om Rozenburg. De studenten brengen in kaart wat voor mogelijkheden er zijn voor strategische partnerschappen voor diverse organisaties. Op 24 januari 2006 was de officiële start van het project; vijf maanden later, op 26 juni 2006, presenteren de studenten de resultaten. ... lees meer

Prof Scholtens: De overheid moet duurzaamheid in wet verankeren

Duurzaamheid is in de mode. Steeds meer financiële instellingen voelen zich verantwoordelijk voor wat er met hun geld gebeurt. Blijft het milieu gespaard? Zijn de mensenrechten niet in het gedrang? En wat zijn de consequenties voor veiligheid en gezondheid? Het is moeilijk om duurzaamheid te garanderen, zéker over de grens, zegt bijzonder hoogleraar Duurzaamheid en financiële instellingen Bert Scholtens. ‘Daarom moet de overheid duurzaamheid in de wet verankeren.’ ... lees meer