Nationale Denktank 2018 presenteert aanbevelingen om een circulaire economie dichterbij te brengen

Vandaag verscheen het eindrapport van de Nationale DenkTank 2018 over het jaarthema circulaire economie. Dit rapport bevat tien oplossingen om de transitie naar een circulaire metropool te versnellen. De Nationale DenkTank 2018 bestaat uit 20 getalenteerde net afgestudeerden die de afgelopen vier maanden hier intensief onderzoek naar hebben gedaan. De hoofdboodschap: het is de hoogste circularitijd.

Het rapport werd vandaag gepresenteerd tijdens de eindpresentatie in het Planetarium te Artis. Hier waren meer dan 300 genodigden aanwezig vanuit de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven. De DenkTankers dragen bij aan de ambitie van de Rijksoverheid om de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair te laten zijn1. Dit hebben zij in samenwerking gedaan met acht themapartners uit bedrijfsleven, overheid en filantropie2.

Tien oplossingen

Het rapport ‘De hoogste circularitijd’ beschrijft tien concrete ideeën die de circulaire economie een zetje in de rug zullen geven. ”Circulaire economie gaat niet alleen om afval scheiden, maar ook om minder kopen en meer producten samen delen.” zegt deelneemster Nine de Planque van de Nationale DenkTank 2018. “Circulaire ideeën zijn echter vaak lastig in de praktijk te brengen. Zo wordt afval per kilo beprijsd en is vervuilen daardoor goedkoper dan circulair produceren. Eigenlijk is een systeemverandering nodig om tot een circulaire economie te komen. Met onze oplossingen hebben we gezocht naar de ruimte die er wél al is in het huidige systeem en die maximaal benut.”

Terugnameplatform

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er nog veel klein elektronica thuis in de la ligt of, nog erger, in het restafval belandt. Ruim 28.000 ton klein elektronica eindigt jaarlijks in het restafval, en daarmee in de verbrandingsoven. Het idee ’Terugnameplatform’ is bedacht om dit probleem aan te pakken. Het online terugnameplatform zorgt ervoor dat mensen elektronica makkelijk terug kunnen sturen via de bestaande logistiek van webwinkels. Daarna wordt het teruggestuurd naar de desbetreffende producenten, die vervolgens verleid worden om hun producten circulair te ontwerpen. In een circulaire economie is het logisch dat producten teruggaan naar de producent en het Terugname platform draagt bij aan deze systeemverandering.

SpaCE

De Nationale DenkTank ziet ook veel kans op impact bij kinderen, die nog kunnen worden geleerd anders dan ’lineair’ te denken. Begin 2019 starten op vier basisscholen in de gemeenten Rotterdam en Haarlemmermeer pilots met het lespakket SpaCE. Via een online leeromgeving zullen leerlingen uit groep 7 vier wekenlang de ins en outs van grondstoffen en kringlopen leren. SpaCE gelooft dat als we in Nederland in 2050 volledig circulair willen zijn, dat we dan vandaag moeten beginnen met de leiders van morgen.

Online eindrapport

’Terugnameplatform’ is samen met ’SpaCE’ en acht andere oplossingen beschreven in het eindrapport ’De hoogste circularitijd’. Het complete eindrapport is te lezen op www.ndt18.nl. Dit jaar heeft de Nationale DenkTank uit duurzaamheidsoverwegingen ervoor gekozen om voor het eerst sinds de start van de Nationale DenkTank in 2006 het rapport te publiceren als website en geen volledig eindrapport te laten drukken.

Over Stichting de Nationale DenkTank

Stichting de Nationale DenkTank is opgericht vanuit het ideaal om een brug te slaan tussen de overheid, de wetenschap, het bedrijfsleven en de filantropie – met als doel de Nederlandse samenleving met vernieuwende ideeën vooruit te helpen. De Stichting gelooft dat de frisse blik van jonge denkers bij uitstek geschikt is om taaie maatschappelijke vraagstukken van concrete oplossingen te voorzien, een ander geluid te laten horen en praktische doorbraken te versnellen. Sinds 2006 organiseert de Stichting jaarlijks een Nationale DenkTank. Samen zetten twintig masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi hun tanden in een maatschappelijk vraagstuk. Voor meer informatie kijk op www.nationale-denktank.nl.

Share Button