Maren Heumann, student aan de Universiteit van Amsterdam, heeft de George Molenkamp Thesis Award 2018 gewonnen voor haar scriptie ‘Organizational Justice as a Mediator of the Relationship between Stakeholder Culture and Organizational Citizenship Behavior’. De prijs is een initiatief van KPMG en de Amsterdam Business School en beloont ieder jaar een student die met zijn scriptie de meest waardevolle bijdrage levert aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. In haar scriptie laat Heumann zien dat bedrijven die hun stakeholders centraal stellen meer maatschappelijke waarde toevoegen dan ondernemingen die sturen op winstmaximalisatie.

Bedrijven die beschikken over een cultuur waarin de belangen van stakeholders centraal staan, blijken in het algemeen te beschikken over werknemers die meer oog hebben voor de verschillende groepen mensen die belangrijk zijn voor de onderneming en dus voor de maatschappelijke kant van het ondernemen. Heumann concludeert dat gedegen aandacht voor deze belanghebbenden uiteindelijk vruchten afwerpt en de onderneming verder brengt, verder dan bedrijven die alleen oog hebben het opvoeren van de winst. Bovendien toont zij aan dat de wijze waarop ondernemingen omgaan met hun stakeholders in het algemeen van invloed is op het maatschappelijke gedrag van werknemers en uiteindelijk van invloed is op de effectiviteit van de bedrijfsvoering. ‘Being nice pays off’ is haar conclusie.

Relevantie voor bedrijfsleven

“Maren Heumann laat in haar scriptie op een heldere manier zien hoe bedrijven in de eenentwintigste eeuw met hun organisatiecultuur waarde kunnen creëren voor zich zichzelf en vooral voor hun omgeving”, zegt Bernd Hendriksen, partner bij KPMG Sustainability, die deel uitmaakt van de jury. Hendriksen: “Ook de theoretische verklaring hiervoor legt Heumann duidelijk uit. De waarden en normen in een stakeholder-georiënteerde cultuur moedigen werknemers aan om het belang van hun stakeholders mee te wegen in alles wat zij doen. Zij laat zien dat de manier waarop werknemers zich gedragen kan worden gezien als een reactie op de aanwezige cultuur in de organisatie. De jury prijst de wijze waarop Heumann met haar scriptie wetenschappelijk aanzet om de relatie tussen stakeholdercultuur en gedrag van werknemers binnen een organisatie verder te onderzoeken en te verklaren. Op deze manier krijgen we een beter inzicht in de wijze waarop een organisatie waarde kan creëren. Zo heeft niet alleen de academische wereld baat bij dit onderzoek, ook voor multinationals, het midden- en kleinbedrijf en overheden is het onderzoek zeer relevant.”

People-driven progress

KPMG en de Amsterdam Business School reiken de prijs ieder jaar uit voor onderzoek dat bijdraagt aan het realiseren van een meer duurzame samenleving, een prijs die is opgedragen aan George Molenkamp, autoriteit op het gebied van duurzaamheid en grondlegger van KPMG Sustainability. Naast Hendriksen bestaat de jury uit Jolande Sap (voormalig Groenlinks-leider en commissaris bij KPMG), Arno Kourula (Assistent Professor bij Amsterdam Business School) en Christof Bischofberger (voorzitter ‘Education and Research committee’ aan de UvA). Zij hebben bij de selectie van de winnende scriptie niet alleen gekeken naar de kwaliteit van het academisch onderzoek, maar ook naar de relevantie voor het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. Hendriksen: “De toekenning van de prijs past in de maatschappelijke rol die KPMG vervult. Dit is in lijn met onze merkclaim die benadrukt dat vooruitgang pas echt vooruitgang is als deze goed is voor mens en maatschappij.” Aan de winnende scriptie is een geldbedrag verbonden van €1.000.”