Dr. Shiju Raveendran van het onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry van de Universiteit van Amsterdam krijgt 150.000 euro uit het ‘Booking Cares’ programma van Booking.com. Hij doet onderzoek naar de vervaardiging van hernieuwbare vliegtuigbrandstof uit voedselresten en organisch afval.

Dr. Raveendran werkt aan een katalytisch proces voor de chemische omzetting van organisch afval in duurzame vliegtuigbrandstoffen. Zijn team heeft verkennende studies uitgevoerd naar het omzetten van afvalcellulose in bio-olie. Hij zal de financiering van Booking.com gebruiken om zijn onderzoek uit te breiden naar meer soorten organisch afval en om de experimenten op te schalen. Daarnaast behelst het project de ontwikkeling van een strategie om consumenten bewust te maken van afvalstromen, van emissies door vliegtuigen en van het belang van schonere brandstoffen en een circulaire economie. Hierbij is circulaire economie consultant Sarah Wilkin betrokken.

“Wij zijn blij dat het Booking Cares Fund ons project steunt”, zegt dr. Raveendran. Hij is universitair hoofddocent bij de groep voor Heterogeneous Catalysis and Sustainable Chemistry van het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences, en nauw betrokken bij het onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry van de UvA. “Dit is een uitdagend project. Met deze ondersteuning kunnen we de volgende stap zetten en de vervaardiging van duurzame bio-jet brandstof naar een meer realistische schaal brengen.” Het project wordt ook ondersteund door Amsterdam Green Campus en afval, energie en grondstoffenbedrijf AEB Amsterdam.

Vliegen is niet duurzaam

Rond 2050 zal het internationale luchtverkeer naar verwachting verdubbelen, waardoor het energieverbruik en de daarmee samenhangende groei van CO2-emissies toenemen. De International Air Transport Association IATA heeft bio-jet brandstof aangemerkt als de meest veelbelovende strategie om de CO2-uitstoot in de luchtvaartsector te verminderen: duurzame biobrandstof kan tot 95% reductie leiden. Bovendien zal het gebruik van bio-jet brandstof de afhankelijkheid van fossiele brandstof verminderen.

Een retourvlucht van Londen naar New York resulteert in een uitstoot die ongeveer vergelijkbaar is met het verwarmen van een gemiddeld huis in de EU voor een heel jaar, aldus de Europese Commissie.

De aanpak om duurzame vliegtuigbrandstoffen te produceren uit voedselresten en ander organisch afval staat nog in de kinderschoenen. Maar het heeft het de potentie om tot een revolutie in de luchtvaartindustrie te leiden, aldus Marianne Gybels, Hoofd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Booking.com. Via het ‘Booking Cares’ initatief ondersteunt het bedrijf dit jaar met in totaal 2 miljoen euro verschillende projecten die bijdragen aan de verduurzaming van toerisme. Het projectteam van de UvA is een van de zeven winnaars in de tweede ronde van het ‘Booking Cares’ programma. Die ronde vond eerder deze maand plaats op het hoofdkantoor van Booking.com in Amsterdam. Dertien teams uit de hele wereld volgden een intensieve week van workshops en mentorsessies om hun voorstellen verder uit te werken.