Studenten Erasmus Universiteit doen onderzoek maatschappelijk betrokken ondernemen

Studenten uit verschillende studierichtingen van de EUR houden zich in het kader van het project ‘service learning’ de komende maanden bezig met onderzoek naar maatschappelijk betrokken ondernemen. Hun onderzoeksgebied ligt in en om Rozenburg. De studenten brengen in kaart wat voor mogelijkheden er zijn voor strategische partnerschappen voor diverse organisaties. Op 24 januari 2006 was de officiële start van het project; vijf maanden later, op 26 juni 2006, presenteren de studenten de resultaten. ... lees meer

Prof Scholtens: De overheid moet duurzaamheid in wet verankeren

Duurzaamheid is in de mode. Steeds meer financiële instellingen voelen zich verantwoordelijk voor wat er met hun geld gebeurt. Blijft het milieu gespaard? Zijn de mensenrechten niet in het gedrang? En wat zijn de consequenties voor veiligheid en gezondheid? Het is moeilijk om duurzaamheid te garanderen, zéker over de grens, zegt bijzonder hoogleraar Duurzaamheid en financiële instellingen Bert Scholtens. ‘Daarom moet de overheid duurzaamheid in de wet verankeren.’ ... lees meer

Duurzaam ondernemen een wondermiddel voor mondiale milieuvraagstukken?

Tweederde van de ecosystemen in de wereld wordt bedreigd, aldus een recente milieurapportage van de VN. De meeste schade is in de laatste 50 jaar toegebracht terwijl het de komende 50 jaar eerder slechter dan beter zal worden. Valt dit tij te keren? Prof.dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar ‘Duurzaam Ondernemen’ aan de Universiteit Utrecht denkt van wel. Volgens haar kan het Nederlandse bedrijfsleven zowel nationaal als internationaal een rol spelen om de schadelijke effecten op te lossen dan wel te verminderen. ... lees meer

Vernieuwend MVO onderzoeksnetwerk tussen bedrijf en wetenschap

Vanuit een behoefte aan meer verbinding tussen wetenschap en bedrijfsleven om meer te leren over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is het initiatief voor de The Responsible Organisation’ (RESORG) ontstaan, een nieuw Europees netwerk voor promovendi werkzaam in het bedrijfsleven. Het netwerk is recent opgestart and zal vanaf september 2006 operationeel zijn. Voorzitter en vice-voorzitter van RESORG zijn respectievelijk Dr. Jan Jonker en Prof. dr. Michiel Schoemaker beiden verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. ... lees meer

Harvard Business School Announces A New Executive Education Program To Enhance Firm Value Through Strategic CSR

Harvard Business School (HBS), with more than 50 years’ experience in executive education, announces a new business strategy program that addresses the increasing emphasis on corporate social responsibility as an important component of good business practice. Corporate Social Responsibility: Strategies to Create Business and Social Value is being launched on the HBS campus from October 23 to 26, 2005. ... lees meer

Contractonderzoek Marketing: hoe bevorder je duurzaam consumentengedrag

Duurzaamheid is voor ondernemingen een steeds belangrijker thema. Maar de consument lijkt nog niet zo geneigd zich duurzaam te gedragen. Kijk bijvoorbeeld naar het marktaandeel van biologische producten: dat blijft nog steeds zeer laag. De vakgroep Marketing van de Faculteit der Economische Wetenschappen gaat daarom de komende twee jaar kennis vergaren over de consumptie en de marketing van duurzame producten. De onderzoekers hebben daarvoor een contractonderzoek binnengehaald van Stichting Duurteelt / het consortium Alles over Eten. ... lees meer

Bedrijven als de missing link in internationaal klimaatbeleid

Klimaatvraagstukken staan volop in de belangstelling. Tony Blair heeft het klimaatbeleid tot een van de twee speerpunten van zijn G8-top (6-8 juli) bestempeld. 24 Grote internationale bedrijven hebben de de G8 opgeroepen om duidelijke regels op te stellen en een internationaal systeem van emissiehandel in te voeren. Tegelijkertijd blijft de regering Bush zich verzetten tegen het Kyoto Protocol onder invloed van, zoals eerder deze maand op basis van regeringsdocumenten werd onthuld, machtige bedrijven als oliegigant Exxon (Esso). Het zijn ontwikkelingen die Ans Kolk, hoogleraar Sustainable management aan de business school van de Universiteit van Amsterdam, met grote belangstelling volgt. ... lees meer

Promotie: invloed van stakeholders op ondernemingen neemt af

Beschouwingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) komen vaak niet verder dan gemeenplaatsen: bedrijven moeten zich beter gedragen, moeten beter luisteren naar hun stakeholders en een actieve bijdrage leveren aan gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Frank Jan de Graaf laat zien dat MVO gaat over corporate governance, in het bijzonder over de vraag hoe stakeholders en een onderneming het ondernemingsbestuur inrichten. ... lees meer

CSR Should Stand for Company Stakeholder Responsibility

While more and more businesses embrace Corporate Social Responsibility (CSR) principles, the authors pinpoint two problems with the concept as it is understood today. Firstly, it reinforces “the separation thesis”, or the idea that business issues and social issues can be dealt with separately, promoting the potentially destructive idea that the underlying structure of business is either not good or is morally neutral. Secondly, the problem with CSR is that it has focused oÃ??n “Corporate” social responsibility, implying that corporations, due to their size and success and perhaps their shareholding pattern, have to shoulder responsibilities that smaller and more closely-held businesses do not. ... lees meer

Overheid kan duurzaamheid in voedingsketen slechts beperkt sturen

De overheid heeft slechts beperkte mogelijkheden om het gedrag van consumenten en producenten in de voedingsketen richting duurzaamheid om te buigen. Afspraken met de detailhandel en wetgeving om het minimumniveau van duurzaamheid te verhogen zullen in de praktijk leiden tot prijsverhogingen, waardoor de Nederlandse markt aantrekkelijk wordt voor partijen die niet aan de Nederlandse afspraken en wetgeving gebonden zijn. ... lees meer

Praktijkboek voor MVO gepresenteerd

Dertig onderzoekers van zeven verschillende universiteiten hebben twee jaar lang gewerkt aan een wetenschappelijk onderzoeksprogramma dat op praktische wijze bedrijven moet ondersteunen bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De resultaten van dit onderzoeksprogramma vinden hun neerslag in het praktijkboek “Ondernemen Met Meer Waarde”. ... lees meer