Het proefschrift van Angela van der Heijden (Universiteit Utrecht) toont aan dat het sociale gedrag van sleutelfiguren (change agents) in bedrijven cruciaal is voor het effectief inbedden van duurzaamheidsambities in bedrijven. Haar onderzoek laat zien hoe change agents een breed draagvlak voor duurzaamheid realiseren. Ook is aangetoond welke stimuli het management inzet om de change agents te ondersteunen. 

Bedrijven worstelen met het vinden van een effectieve handelwijze voor duurzaam ondernemen. Zij zoeken intern en extern naar gezamenlijke doelen, ambities, belangen en waarden van duurzaamheid. Een kleine groep bedrijven loopt hierin voorop. Uit een serie praktijkonderzoeken bij deze koplopers blijkt dat bedrijven te veel vertrouwen op de beschikbare richtlijnen, handboeken en externe adviseurs.

Het ècht inbedden van duurzaamheid vraagt, naast deze planmatige instrumenten, een minder tastbare handelwijze die gericht is op het creëren van draagvlak.

Het promotieonderzoek maakt de strategieën zichtbaar waarmee de change agentsdraagvlak creëren door duurzaamheidskwesties begrijpelijk en toepasbaar te maken in de eigen bedrijfscontext.

Hun inspanningen volgen drie basisstrategieën voor engagement. Tijdens de beginfase van duurzaam ondernemen ontwikkelen zij een lokaal toepasbare pragmatische of systematische strategie. Deze aanpak zorgt voor een vertaling van duurzaamheidsideeën naar de bedrijfscultuur.

Geleidelijk gaan de change agents over naar een commitment strategie voor de bredere verspreiding van duurzaamheidsideeën. De commitment strategieën stemmen de vertaling van duurzaamheid gerichter af op de eigen organisatorische procedures en processen.

De bevindingen van dit proefschrift bieden een nieuwe focus op het belang van lange-termijnsamenwerking en langzame aanpassingen van dagelijkse routines aan de lokale context, voor de daadwerkelijke inbedding van duurzaamheid in het bedrijfsleven.

Download het proefschrift

Meer informatie over de promotie (5 november 2018)