University of Groningen Business School (UGBS) heeft de tweede editie gepubliceerd in de Essayreeks ‘Duurzaamheidsverslaggeving na de CSRD’. In de eerste editie – die door een breed publiek is gedownload – kwam de wetgever aan het woord. Nu in de tweede editie komt de jury aan het woord.

De auteurs van de essayreeks zijn prominente experts op dit terrein en docenten in de UGBS opleidingen: Nancy Kamp-Roelands, Dick de Waard, Adrianca Mens, Jurgen Wagenaar, Arjan Bouwmeester en Klaas Zwaagman.

Over deel 2: de jury aan het woord

In de afgelopen 30 jaar zijn diverse onderzoeken en benchmarks uitgevoerd om de kwaliteit van de duurzaamheidsverslagen in kaart te brengen, waarbij ook awards zijn uitgereikt voor de betere verslagen: de good practices. Wat kunnen we in de toepassing van de CSRD en ESRS leren van deze good practices voor de duurzaamheidsverslagen die we vanaf nu gaan opstellen en publiceren?