Bedrijven pleiten voor Kwalitijd

Vandaag, 4 juli 2001, nam staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het eerste exemplaar van de publicatie -Kwalitijd voor de samenleving’ in ontvangst uit handen van Martin Smulders, landelijk coördinator van de stichting Samenleving & Bedrijf. De publicatie bevat visies en best practices van een kopgroep van circa twintig bedrijven en enkele wetenschappers en deskundigen over verschillende aspecten van werknemersvrijwilligerswerk. ... lees meer

Actieprogramma Kinderarbeid gepubliceerd

In december 2000 is Verdrag 182 van de International Labour Organisation door het parlement goedgekeurd. De belangrijkste verplichting uit Verdrag 182, is het opstellen van een Actieprogramma ter bestrijding van de ergste vormen van kinderarbeid. Hierbij zend ik u, mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Justitie, dit Actieprogramma kinderarbeid toe. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. A. F. G. Vermeend ... lees meer

BSR updates report on minority and women business

Having experienced the business and community benefits of vendor diversity programs, leadership companies have expanded their programs beyond simply setting purchasing percentage goals, and are partnering with minority- and women-owned firms to form joint ventures, outsource a variety of business services, and develop second-tier minority supplier programs. BSR’s newly updated report outlines essential information on how and why companies create policies for sourcing from minority- and women-owned companies, plus a brief look at technological and legislative trends influencing these business relationships. ... lees meer

‘Rapportages over mensenrechten maken bedrijven en overheid minder kwetsbaar’

Nederland moet stelselmatig en periodiek verslag gaan doen van de mensenrechtensituatie in de landen waarmee het een diplomatieke betrekking heeft. Ook bedrijven die werken in het buitenland, moeten rapporteren over schendingen van rechten. Die openbaarheid voorkomt -geschipper, halve waarheden en vertekende beelden’, zegt Amnesty-directeur Adri Kemps. ... lees meer

Gedragscodes kinderarbeid vaak contraproductief

(Gepubliceerd in Algemeen Dagblad van vrijdag 16 februari door Angela Bekkers) Geen enkel zichzelf respecterend bedrijf wil nog geassocieerd worden met kinderarbeid. Veel organisaties hebben daarom een gedragscode die in grove richtlijnen aangeeft hoe het bedrijf met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid omgaat. De gedragscodes alleen blijken kinderen in ontwikkelingslanden niet te helpen. Ze kunnen zelfs hun positie verslechteren, zo blijkt uit onderzoek. Toch geloven werkgeversorganisaties en de overheid heilig in het nut van ethische gedragsregels. Staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) wil ondernemingen, die niet werken volgens de code van de Oeso (de studieclub van geïndustrialiseerde landen) geen exportsubsidies meer verstrekken. ... lees meer

BSR issues new report on linking executive pay to social performance

Executive compensation became a controversial issue in the 1990s and continues to make headlines. Much of the attention has focused on highly paid corporate executives, particularly those who have been paid large sums despite poor corporate financial performance or who have been at the helm during sizable corporate layoffs. Although the media have focused largely on the relative dollar amounts of corporate pay, many analysts, institutional investors and other shareholders have expressed interest mainly in ensuring that executive pay levels are linked to appropriate corporate performance measures, including social and environmental criteria. ... lees meer

-Het zit me niet lekker’, Werken aan schone kleding uit India

Als actief deelnemer van de Schone Kleren Kampagne (SKK) zet de Landelijke India Werkgroep (LIW) zich al jaren in voor betere arbeidsomstandigheden in de internationale kledingindustrie. Er moet met andere woorden -schone’ kleding in de schappen komen: kleding die onder sociaal verantwoorde omstandigheden is geproduceerd. Hiertoe wordt momenteel gewerkt aan de invoering van een sociaal winkelkeurmerk voor kleding op basis van het Eerlijk Handels Handvest. Dit is een gedragscode die is gebaseerd op een aantal minimumeisen van de Internationale Arbeidsorganisatie, zoals uitbetaling van een -leefbaar’ loon, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, geen kinder- en dwangarbeid en recht op organisatie en collectieve onderhandelingen. ... lees meer

MENSENRECHTEN-ECONOMIE: ‘Global Compact van VN is maat voor niets’

MEXICO-STAD, 2 januari(IPS) – Volgens de Verenigde Naties brengen steeds meer bedrijven respect op voor de mensenrechten. Uit rapporten van Human Rights Watch en andere mensenrechtenorganisaties blijkt echter veeleer het omgekeerde. Zij klagen een totaal gebrek aan controlemechanismen aan. Zelfs multinationals die de vrijwillige gedragscode van de VN onderschrijven, worden niet in de gaten gehouden. ... lees meer