De Diversity Award is door VNO-NCW ingesteld om het belang van diversiteitsbeleid te onderstrepen. Het aantal vrouwen in topfuncties neemt in Nederland gestaag toe. VNO-NCW ondersteunt deze ontwikkeling door bedrijven te stimuleren tot het voeren van een actief diversiteitsbeleid. Doel is een evenwichtig samengesteld personeelsbestand, ook in het management en in de top. Talent is schaars, zeker voor hogere functies. Daarom is het van belang ál het beschikbare talent te benutten. Organisaties met een evenwichtige personeelsopbouw blijken bovendien innovatiever en slagvaardiger. De prijs moet ook andere bedrijven aanmoedigen en inspireren tot het volgen van het goede voorbeeld.

De jury koos IBM Nederland, omdat deze onderneming als voorloper en voorbeeld mag worden beschouwd. Bij IBM Nederland is diversiteit onderdeel van de bedrijfsstrategie. “Inclusive leadership” is gericht op optimale betrokkenheid en ontplooiing van alle medewerkers en is als kerncompetentie benoemd voor alle managers. De beleidsmaatregelen, die zowel zijn gericht op verandering van de bedrijfscultuur als op het gedrag, zijn verankerd in de organisatie. Daardoor kan gesproken worden van diversiteit als een “way of leadership”. IBM heeft hiermee ook concrete resultaten weten te boeken. Bovendien vindt het beleid intern grote waardering, o.m. van het vrouwennetwerk “Women in Blue”.

Een speciale vermelding kreeg Rabobank Amsterdam. De benoeming van een vrouw als directeur Retail heeft met name geleid tot een versnelling. Zowel het zijn van “rolmodel” als het consequente wervings- en selectiebeleid van deze directeur hebben een belangrijke bijdrage aan het succes geleverd. Het Amsterdamse managementteam Retail bestaat voor de helft uit vrouwen. Belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de Amsterdamse bank is het op landelijk niveau vastgestelde diversiteitseleid.

De prijs bestaat uit een door de winnaar nader te kiezen kunstwerk van Wafae Ahalouch el Keriasti, een aanstormend (vrouwelijk) kunsttalent. Ze was één van de drie winnaars van de Koninklijke Prijs voor de Schilderkunst 2003. Daarnaast ontvangt de winnaar een training bij De Baak managementcentrum.

De jury bestond uit: Andrée van Es (juryvoorzitter), voorzitter GGZ Nederland, Carmen Breeveld, internationale zwarte zakenvrouw van het jaar 2003, Alice Dik, voorzitter Unie van Vrouwelijke Ondernemers Nederland, Harry Starren, directeur De Baak Managementcentrum VNO-NCW, Mirella Visser, voorzitter Women’s International Network.