Van de 35 organisaties die aan het CIDIN-onderzoek deelnamen blijken er 17 momenteel samen te werken met het bedrijfsleven. Opvallend is dat vrijwel alle samenwerkingsrelaties zijn ontstaan na 2000. In de meeste gevallen gaat het om bedrijven die financiering, expertise, menskracht en materiaal beschikbaar stellen voor ontwikkelingsprojecten in derdewereldlanden. Zo kan een waterleidingbedrijf bijvoorbeeld helpen bij projecten gericht op een verbetering van de drinkwatersituatie.

Motieven
Volgens Elbers heeft de opkomst van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waardoor het publiekelijk demonstreren van maatschappelijke betrokkenheid voor veel bedrijven belangrijk is geworden, een belangrijke rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de samenwerkingsrelaties. Door de aandacht voor het MVO zijn veel ontwikkelingsorganisaties gaan nadenken over de mogelijke positieve bijdrage van bedrijven aan de strijd tegen armoede.

Bedrijven kunnen via samenwerking concreet gehoor geven aan de maatschappelijke druk tot verantwoord ondernemen. Imagoverbetering is hierbij vaak een belangrijk motief, maar soms kan de samenwerking ook directe commerciële doelen dienen, bijvoorbeeld als ontwikkelingsorganisaties bedrijven helpen bij de import van producten uit ontwikkelingslanden.

Gebrek aan visie
Het enthousiasme waarmee veel ontwikkelingsorganisaties met bedrijven gaan samenwerken blijkt echter vaak nog niet gepaard te gaan met een duidelijke visie op deze samenwerking. Het gebrek aan visie wordt door veel organisaties dan ook genoemd als een belangrijk obstakel in de samenwerking met bedrijven. Bijna alle organisaties (94%) verwachten dat samenwerking met het bedrijfsleven in de toekomst verder zal toenemen.