Sociale en ethische verantwoording van bedrijfsleven neemt grote vlucht

Sociale en ethische verantwoording zal binnen vijf jaar een algemeen geaccepteerd fenomeen zijn in Nederland. Onderzoek onder de 2500 grootste ondernemingen in Nederland, uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers en Universiteit Nyenrode, wijst uit dat 65 procent van de geënqueteerden het (zeer) eens is met deze stelling. Het onderzoek richtte zich op de wijze waarop het Nederlandse bedrijfsleven invulling geeft aan initiatieven die gericht zijn op het inzichtelijk en bespreekbaar maken van ethische vraagstukken en de wijze waarop de onderneming daarmee omgaat. ... lees meer

Aandeel vrouwelijke ondernemers in Nederlandse economie verveelvoudigd

Het aandeel van vrouwelijke ondernemers in de Nederlandse economie is de laatste jaren enorm gestegen. De omzet is gestegen van f 12 miljard in 1992 naar f 54 miljard in 2000. Het aantal vrouwelijke ondernemers is toegenomen van 60.000 in 1992 tot 122.000 nu. Gezamenlijk bieden deze 122.000 bedrijven werkgelegenheid aan 305.000 werknemers. Dit maakt MKB-Nederland-voorzitter Hans de Boer bekend tijdens het congres VONK (Vrouwelijke Ondernemers Nieuwe Kansen) bij het ministerie van Economische Zaken in Den Haag op 4 oktober. ... lees meer

Max Havelaar Keurmerk nu ook voor sinaasappelsap

Stichting Max Havelaar introduceert vandaag haar keurmerk voor sinaasappelsap tijdens een persbijeenkomst in het Haagse Pulchri. Sinaasappelsap met het Max Havelaar keurmerk voldoet aan een aantal belangrijke eisen, waardoor gegarandeerd wordt dat sinaasappelboeren en hun werknemers op de plantages een eerlijk aandeel krijgen van de door consumenten betaalde prijs. Met deze extra inkomsten zijn de boeren en plukkers in staat om hun werk- en leefomstandigheden sterk te verbeteren. ... lees meer

VNO-NCW bepleit aandacht bedrijven voor mensenrechten

Internationaal opererende ondernemingen hebben er belang bij zich te verdiepen in de mensenrechtensituatie in de landen waar zij opereren. Bedrijven worden in toenemende mate aangesproken op hun gedrag. Bedrijven die zich bezinnen op hun eigen positie ten aanzien van de rechten van de mens – in de breedste zin van het woord – en die mogelijk positief bijdragen aan het mensenrechtenklimaat, vergroten hun eigen kans op succes op de lange termijn. Dat is de strekking van de brochure Ondernemen en de rechten van de mens van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW. ... lees meer

Sponsors EK tekenen gedragscode voor betere arbeidsomstandigheden

De sponsors van het Europees Kampioenschap Voetbal hebben toegezegd menselijke arbeidsvoorwaarden na te komen bij de productie van sportkleding. Dit is een succesje van een actie van de Schone Kleren Campagne (SKC). Toch lijkt de toezegging hoofdzakelijk voor de publiciteit belangrijk. Want in de praktijk worden de mooie woorden nauwelijks waargemaakt, zegt het SKC. ... lees meer

Human Rights Concerns Drive Financial Success

Human rights issues are inextricably tied to the financial success of multinational companies, according to a recent study conducted by Amnesty International UK and the Prince of Wales Business Leaders Forum. Corporations that fail to recognize human rights concerns as public scrutiny increases face serious threats to corporate reputation – and the bottom line. ... lees meer