Inmiddels zijn er met hulp van Interpolis succesvolle projecten opgezet in Sri Lanka, de Filippijnen, Nepal en India. In Thailand en Cambodja worden de mogelijkheden voor microverzekeringen onderzocht. Inmiddels maken enkele tienduizenden mensen gebruik van een microverzekering. Dat zijn er nog altijd heel wat minder dan het aantal mensen dat gebruik maakt van microkredieten. Daarvan zijn er wereldwijd inmiddels zo’n zestig miljoen verstrekt.

Belangrijke rol
Huub Hannen, hoofddirectielid van Interpolis: “Microverzekeringen zijn in feite een onmisbare vervolgstap bij de verdere uitbouw van het stelsel van microfinanciering en de ontwikkeling van de plattelandsbevolking in derdewereldlanden. Want een lening in de vorm van een microkrediet maakt veel mogelijk, maar een sterfgeval of arbeidsongeschiktheid zorgt er nog steeds voor dat gezinnen in de problemen komen, omdat ze hun schulden niet meer kunnen aflossen. Juist daarom wil Interpolis helpen om kleine, onderlinge verzekeringsmaatschappijen op te zetten.”

MIAN
Zo’n honderd medewerkers van Interpolis zijn inmiddels betrokken als vrijwilliger bij de ontwikkeling van microverzekeringen. Zij doen dat binnen MIAN (Micro Insurance Association Netherlands), een netwerk van deskundigen van financiële dienstverleners en hulporganisaties. MIAN heeft als doel het stelsel van microverzekeringen in de wereld verder uit te bouwen.

Geschiedenis
Interpolis voelt zich sterk betrokken bij deze vorm van onderlinge solidariteit, onder andere door de eigen achtergrond. Wie rond kijkt in bijvoorbeeld Sri Lanka en de Filippijnen (vooral op het platteland) ziet veel problemen die wij in Nederland kenden aan het begin van de 20ste eeuw. De agrarische bevolking leeft in bittere armoede en heeft niet genoeg geld om in hun primaire levensbehoeften te voorzien. Ze zijn zeker niet in staat voorzieningen te treffen voor bijvoorbeeld ziekte, invaliditeit en overlijden.

In Nederland slaagden de arme boeren er destijds in zich te organiseren in onderlinge solidariteit en door lokale, coöperatieve verzekeringsfondsen op te richten. Die vormden de basis voor wat later Interpolis is geworden.
Huub Hannen: “Ons grote welvarende bedrijf, is gebouwd op een fundament van uit nood geboren solidariteit. Dat mogen we niet vergeten. Onze ervaring uit het verleden kan helpen bij het oplossen van de problemen van nu in ontwikkelings-landen. Daarom maken wij ons sterk voor microverzekeringen.”